Pozvánka na verejný odpočet

Pozvánka na verejný odpočet

Termín konania :

20. 5. 2021

Miesto konania :

BIBIANA, 1. poschodie, Panská 41

P o z v á n k a

 

            Pozývame Vás na verejný odpočet a prezentáciu činnosti BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti za rok 2020

 

dňa 20. mája 2021 o 14,00 hodine

v zasadačke 1. poschodie č. 9

sídelná budova BIBIANY.

 

   Tešíme sa na stretnutie s Vami.