Skočiť na hlavný obsah
POĎ SI ČÍTAŤ V KNIŽKE AJ V ŽIVOTE - 2. deň medzinárodnej konferencie IBBY inštitútu Bratislava

POĎ SI ČÍTAŤ V KNIŽKE AJ V ŽIVOTE - 2. deň medzinárodnej konferencie IBBY inštitútu Bratislava

Termín konania :

6. 9. 2017Čas :

9:00 - 16:00

Miesto konania :

Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

Druhý deň medzinárodnej konferencie IBBY inštitútu.

Konferencia je zameraná na problematiku čítania. Čítanie je zaujímavý a zložitý proces, ktorý závažným spôsobom ovplyvňuje ľudský život. Na kvalitu čítania má pritom vplyv aj to, ako svoj bežný život prežívame. Významní odborníci zo Slovenska a z rôznych krajín sveta sa budú zaoberať procesmi spojenými s čítaním a tiež tým, ako súvisia s vývinom dieťaťa. Zaujímať nás však budú aj také otázky, ako pohyb, vnímanie zvukov a hudby alebo rôzne sociálne aktivity môžu u dieťaťa stimulovať schopnosť vnímať a porozumieť počúvanému alebo čítanému textu a pomôžu dieťaťu prenášať zažité skúsenosti do vlastného životného priestoru.

Vstup voľný

Program tu

Predstavujeme vám hostí oboch konferencií NAKUKNI POZA OBRÁZOK, ČO VIDÍŠ? aj POĎ SI ČÍTAŤ V KNIŽKE AJ V ŽIVOTE! 
Markéta Andričíková (Slovenská republika)

Je vysokoškolská pedagogička, prekladateľka, zaoberá sa svetovou literatúrou a recepciou textov určených pre detského čitateľa. Veľkú pozornosť venuje propagácii čítania. Pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Je autorkou výbornej knihy V znamení premeny. Interpretačné štúdie o autorskej rozprávke (Modrý Peter 2013).

Mária Bačová (Slovenská republika)

Je študentkou Vysokej školy múzických umení na Katedre bábkarskej tvorby v odbore bábkarská scénografia a technológia. So spolužiačkami Z. Strnátovou a P. Belickou založili Divadlo Veteš. Spolupracovala aj pri vytváraní troch autorských projektov Divný koncertEduard a jeho zázračná cesta na motívy Kate Dicamillo a D. I. Y.: Didaskálie jedného dievčatka. Ako scénografka už pracovala i pre profesionálne scény – divadlo Na Hojdačke (Kráska a Zviera, 2014), Prešovské národné divadlo (Good place to die, 2015), Bábkové divadlo na rázcestí (Africké rozprávky, 2017).

Mariano Dimonti (Talianska republika)

S hudbou sa stretával už od narodenia. Ako dieťa sedem rokov chodil na klavír a ako dospievajúci sa začal venovať hudobnej tvorbe. V roku 2006 začal pracovať v nahrávacom štúdiu Preludio v Miláne. Začal hľadať pedagogickú metodiku, ktorá by mu umožnila zblížiť deti s hudbou prirodzeným spôsobom. Napokon našiel spôsob výučby E. Gordona a jeho spôsob učiť sa teóriu na základe osobného spoznávania (Music Learn Theory), ktorá je postavená na princípe: buď pre dieťa hudbou.

Ragnheiður Gestsdóttir (Islandská republika)

Je islandskou spisovateľkou a ilustrátorkou. Plánovala byť učiteľkou a študovala na pedagogickej fakulte. Pokračovala v štúdiách na vysokej škole výtvarných umení a venovala sa aj štúdiu dejín umenia a komparatívnej literatúry. Tieto zamerania ovplyvnili jej profesionálnu kariéru. Pracuje ako učiteľka, redaktorka a je autorkou vzdelávacích publikácií. Píše a ilustruje obrázkové knihy a je tiež autorkou románov pre deti a mládež. V súčasnosti pracuje aj ako prezidentka Islandskej sekcie IBBY.

Tilka Jamnik (Slovinská republika)

Je odborníčkou na propagáciu čítania s vysokým renomé doma i v zahraničí, kde prednáša i publikuje. Propagácii čítania sa venuje ako profesionálnej disciplíne nielen prakticky, ale aj teoreticky. Tilka Jamnik študovala francúzštinu a komparatívnu literatúru. Pracovala ako knihovníčka i riaditeľka knižnice (Pionirska knjižnica). Vydala tri knihy o vzdelávaní detí rôznych vekových kategórií v prostredí knižnice. Od roku 2009 je prezidentkou Slovinskej sekcie IBBY. Je autorkou odborných kníh zameraných na problematiku čítania v knižniciach a školách.

Kapka Kaneva (Bulharská republika)

Študovala v Národnej akadémii umenia na Katedre knihy a tlačenej grafiky. V roku 2008 obhájila doktorskú prácu, v ktorej sa venovala netradičným formám kníh pre deti. Je aj knižnou dizajnérkou, venuje sa papierovým plastikám a kolážam. Pôsobí na Katedre knihy a tlačenej grafiky v Národnej akadémii umenia v Sofii. Je členkou Zväzu výtvarníkov v Bulharsku a organizácie ADC Bulharsko. Vydala knihu Hra ako kniha: detská kniha ako priestorový objekt a súčasné trendy vo vývoji knihy. Má za sebou celý rad významných domácich ocenení za výtvarné práce a dizajn.

Ľubica Kepštová (Slovenská republika)

Vyštudovala filozofiu a estetiku na FFUK v Bratislave. Od roku 1989 je redaktorkou, od roku 2017 šéfredaktorkou časopisu Slniečko. Spolupracuje s Knižnou revue, s revue Bibiana a s ďalšími časopismi. Je autorkou zbierky poézie Moje srdce má prázdniny (2008) a dvoch knižiek poézie pre deti Komínový panáčik (2001) a Bola raz jedna škola a iné školoviny (2012). Pri príležitosti čestného hosťovania Slovenska na MKV v Bologni vytvorila odbornú publikáciu Slovenská detská kniha (2008), ktorá vyšla aj v angličtine a v taliančine (2009).

Angela Lebedeva (Ruská federácia)

Študovala na Moskovskej štátnej univerzite v odbore kultúra a umenie so špecializáciou Detská literatúra a knihovnícka bibliografia. Je vedúcou Oddelenia cudzojazyčnej literatúry v Ruskej štátnej knižnici pre deti a mládež. V rokoch 2004 – 2006 bola členkou poroty Ceny H. Ch. Andersena, v rokoch 2012 – 2016 pracovala vo Výkonnom výbore IBBY, tiež ako členka redakčnej rady časopisu Bookbird. V rokoch 2014 – 2016 ako prezidentka poroty Ceny IBBY ASAHI READING. V súčasnosti je členkou Výkonného výboru Ruskej sekcie IBBY.

Akoss Ofori-Mensah (Ghanská republika)

Študovala na univerzitách v Ghane, Nottinghame a v Chicagu. Po návrate z USA sa začala venovať vydavateľskej práci v Afram Publications (1976). Neskôr sa stala riaditeľkou vydavateľstva Halko Group Companies. Od roku 1993 vedie vlastné vydavateľstvo. V rokoch 2012 – 2016 zastávala funkciu viceprezidentky Výkonného výboru IBBY. Je vydavateľkou, zakladateľkou Subsaharskej vydavateľskej siete zameranej na podporu knižnej produkcie pre deti a mládež.Je prvou ženou, ktorá dosiahla pozíciu prezidentky Asociácie vydavateľov v Ghane.

Beata Panáková (Slovenská republika)

Ako prekladateľka a dramaturgička v Rozhlase a televízii Slovenska vyberá z iných kultúr príbehy, ktoré by nášho detského čitateľa mohli zaujať a kultivovať. Prednášala na workshopoch Európskej vysielacej únie EBU. Je spoluzakladateľkou významného medzinárodného festivalu PRIX EX AEQUO a festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Je autorkou rozhlasových hier a adaptácií, literárnych a dokumentárnych pásiem, fíčerov a rozprávok. Je tiež autorkou kníh pre deti Dafnis a Chloé, Orfeus a Euridyka, ktoré približujú deťom antické príbehy. Jej preklad Mikulášových šibalstiev od francúzskeho autora René Goscinnyho bol zapísaný na Čestnú listinu IBBY. Pracuje vo Výkonnom výbore Slovenskej sekcie IBBY.

Viera Sádovská (Slovenská republika)

Pedagogička klasického tanca a choreografka. V roku 1990 založila Tanečnú školu Viery Sádovskej a tanečný súbor Nezábudka. s ktorým účinkuje doma i v zahraničí. Vytvorila celý rad tanečných inscenácií na témy rozprávok alebo ako adaptácie baletných predlôh. Pracuje s deťmi a dospelými od predškolákov až po seniorov. Vedie workshopy pre tanečníkov i pedagógov tanca. Učí pestovať kultúru pohybu a vzťah k umeniu a využívať ju v dimenziách bežného života. Pre tento účel pracuje aj s čítaním a literatúrou. V roku 2012 spolu s Timoteou Vráblovou vytvorili Divadlo čítania Gunill a naštudovali Rozprávku o oslíkovi podľa rovnomennej knihy Jána Milčáka. Spolupracuje s ňou aj v rámci workshopov v rámci projektu Ihrisko čítania. Spoločne sa tiež venujú projektu Palácová herňa čítania.

Margaret Anne Suggs (Írsko)

Študovala na Vysokej škole výtvarných umení a dizajnu (National College of Art and Design) v Dubline. Zamerala sa na výtvarné umenie, vizuálnu komunikáciu a na dejiny dizajnu a aplikovaného výtvarníctva. V súčasnosti pracuje v Rade riaditeľov pre Írske združenie ilustrátorov. Učí na Ballyfermot College of Further Education, kde zaviedla predmet ilustračná tvorba. Ako ilustrátorka využíva tradičné ručné ilustračné techniky, používa ceruzku, perá, akvarely. Ocenenia získali jej najnovšie knihy: Pigín of Howth (Kathleen Watkins, Gill), Me Nan, Auntie Bridie and the Leprechaun  (David McNiven, MN Books) and Cup of Tea (Eric La Branche, Clavis).

Björn Sundmark (Švédske kráľovstvo)

Björn Sundmark je profesorom angličtiny na Univerzite v Malmö University, kde prednáša aj detskú literatúru a venuje sa tiež jej vedeckému výskumu. Publikoval celý rad vedeckých článkov, ktoré sa zaoberali problematikou knihy Alica v krajine zázrakov a témam, ktoré súvisia s týmto dielom. Jeho práce sú publikované aj v zahraničných časopisoch. Ako editor vydal spolu s Kitom Kelenom viacero odborných publikácií, spolu vydali aj publikácie The Nation in Children’s Literature (2013) a Child Autonomy and Child Governance in Children’s Literature (2017). V súčasnosti je šéfredaktorom medzinárodného časopisu Bookbird, ktorý vydáva IBBY.

Josep Antoni Tàssies (Španielske kráľovstvo)

Jeho prvé kresby sa objavili na stránkach katalánskych novín už v roku 1983. Odvtedy pracoval pravidelne pre printové médiá. Venuje sa ilustrácii a knižnému dizajnu, väčšinou ilustroval poéziu a prozaické diela. Jeho prvým medzinárodným ocenením bola Plaketa na BIB 1993 za ilustrácie ku knihe Anselma Turmeda Llibre de bons amonestaments (Kniha dobrých rád). Tàssies je autorom aj niekoľkých kníh. Za obrázkovú knihu El nen perdut (Stratené dieťa) získal v roku 2008 SM International Illustration Award a v roku 2009 dostal Grand Prix BIB. Vystavuje doma i v zahraničí. Na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Boloni (2017), kde bolo Katalánsko čestným hosťom veľtrhu, bol zahrnutý do výberu najvýznamnejších katalánskych ilustrátorov.

Ellis Vance (Spojené štáty americké)

Už vyše štyridsať rokov sa venuje pedagogike zameranej na čítanie s porozumením a aktívne sa zapája do činnosti organizácií, ktoré sa tejto problematike venujú. Sám pôsobil ako učiteľ na prvom stupni vzdelávania a počas svojej pedagogickej praxe prešiel aj ostatnými stupňami. Je prezidentom Kalifornskej organizácii pre čítanie (California Reading Association) a Kalifornskej asociácie učiteľov v oblasti médií a knihovníctva (California Media and Library Educators Association). Vo funkcii hospodára je stálym členom Výkonného výboru IBBY. Je tiež členom Výkonnej rady medzinárodného časopisu Bookbird a od roku 2009 aj Výkonný riaditeľ Sekcie IBBY Spojených štátov.

Timotea Vráblová (Slovenská republika)

Je zakladateľkou IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA. Problematike čítania sa venuje vo svojej práci i vo voľnom čase. Občas sa venuje autorskej tvorbe a prekladá. Ako scenáristka pracovala s viacerými divadelnými skupinami. Pre Slovenský rozhlas v roku 2016 vytvorila adaptáciu románu Selmy Lagerlöfovej Gösta Berling).

Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Ako literárna historička skúma staršie obdobia slovenskej literatúry (16. – 18. storočie). Veľký priestor venuje aj výskumu literatúry pre deti a mládež. Recenzuje knižnú tvorbu pre deti, každoročne hodnotí celoročnú produkciu pôvodnej tvorby pre Knižnú revue. Na VŠMU na Katedre bábkarskej tvorby prednáša detskú literatúru a Psychológiu detského diváka. Spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na edícii Čítame s porozumením – Analfabeta Negramotná. Projekt Cesta ku knihe v spolupráci s Danielom Hevierom realizovala v rokoch 1999 – 2009 v rámci OZ Fanfáry v detských čitateľských HEVI kluboch. Školí učiteľov a knihovníkov prostredníctvom seminárov a workshopov o čítaní, literatúre a tvorivom písaní. Jej záujem sa orientuje aj na rodičov. Založila Centrum pre rozvoj čítania s porozumením: Ihrisko čítania Timotey Vráblovej; organizuje workshopy pre deti a dospelých a individuálnu poradenskú činnosť pre rodiny a učiteľov aj spolu s Vierkou Sádovskou. Spoločne sa tiež venujú projektu Palácová herňa čítania. V roku 2012 spolu s Vierkou Sádovskou vytvorili Divadlo čítania Gunill a naštudovali Rozprávku o oslíkovi podľa rovnomennej knihy Jána Milčáka. Prednáša aj v zahraničí. Od roku 2010 je prezidentkou Slovenskej sekcie IBBY. V rokoch 2012 – 2016 pracovala vo Výkonnom výbore IBBY.

 

Galéria

Galéria