Skočiť na hlavný obsah
Peter Čačko, dlhoročný riaditeľ BIBIANY, zomrel 6. februára 2021

Peter Čačko, dlhoročný riaditeľ BIBIANY, zomrel 6. februára 2021

Milý Peter,

alebo mistr Kako, ako Ťa poznalo veľké množstvo ľudí po celom svete ? Spoznali sme sa pred mnohými rokmi, ešte vo vydavateľstve Mladé letá a stretávali sme sa pravidelne prakticky po celý život. Tie stretnutia neboli iba pracovné, ale často aj súkromné. Spomínam na množstvo spoločne strávených dovoleniek, nielen doma, ale aj v cudzine. Určite najradšej však spomínam na posedenia pri poháriku vína na chate Mladinskej knjigy pri Jadranskom mori v Slovinsku, kde sme riešili všetky svetové problémy. Nezabudnuteľné sú aj zážitky na rôzne spoločenské stretnutia, kde sme spoločne pripravovali program, na ktorom sme aj sami vystupovali. Neodmysliteľnou súčasťou každej tejto oslavy bola aj tvoja harmonika. Tí ktorí sa týchto akcií zúčastnili, spomínajú na to ešte aj dnes s úsmevom na tvári. Bol si jedným  z najlepších organizátorov v oblasti kultúry, akého som poznal. Počas celého svojho života si pracoval hlavne v oblastiach súvisiacich s deťmi. Bol si fantastickým šíriteľom slovenskej kultúry v zahraničí. Nesmieme však zabudnúť ani na množstvo prekladov kníh z rôznych jazykov. Poslednú svoju profesijnú „štáciu“ si si odkrútil na mieste riaditeľa BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, odkiaľ si odchádzal do dôchodku. Aj tu si za sebou zanechal kus dobrej roboty. Môžem to s istotou povedať, pretože som tam prišiel po Tebe a prevzal som riadenie tejto organizácie. A čo som  tam, našiel ? Ani na okamih som  o tom nezapochyboval. Dostal som do vienka tím ľudí zapálených pre dobrú vec, ktorí svoju prácu považujú za poslanie, a to nevravím ako klišé, ale ako skutočnosť.  Dovoľ mi teda na záver, aby som Ti poďakoval  nielen v mene nás zamestnancov BIBIANY , ale aj všetkých ľudí, ktorí sa s Tebou stretli. Ty síce odchádzaš, ale ostávajú tu ľudia, ktorí budú pokračovať v tom, kde si Ty skončil. Ešte malá prosba na záver. Vezmi si tam hore harmoniku a ukáž im ako sme sa vedeli tu dole baviť. Najlepšie bude keď ako prvú zahráš tú Tvoju obľúbenú „...Zahučali hory....“   

Tvoj priateľ a kamarát Peter Tvrdoň   

  

Peter Čačko sa narodil 18. 4. 1936 vo Vranove nad Topľou, maturoval v roku 1953 na gymnáziu v Michalovciach.

V roku 1958 po študijných jednosemestrálnych pobytoch na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a na Filologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe absolvoval štúdium slovenčiny a stredovekej latinčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V roku 1977 ukončil postgraduálne štúdium editorstva na Katedre žurnalistiky FFUK v Bratislave. V rokoch 1958-60 vyučoval slovenčinu, latinčinu a ruštinu na JSŠ v Novom Meste nad Váhom. Od júla 1960 do konca roka 1991 pracoval ako vedúci redaktor vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave. Bol redaktorom slovenskej časti revue o detskej literatúre Zlatý máj v rokoch 1962-70. Od septembra 1990 do roku 1992 bol riaditeľom vydavateľstva Bohem Press v Prahe. V rokoch 1993-1995 bol súkromný edičný poradca. Od 1. januára 1996 do 28. februára 1999 bol vedúci oddelenia knižných veľtrhov v Národnom literárnom centre v Bratislave. Od 1. marca 1999 do 31. mája 2007  bol riaditeľom Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA v Bratislave. 

Publicista, autor článkov, recenzií, reportáží, rozhovorov, lektorských posudkov, odborných referátov. Prekladateľ vyše 70 knižných titulov (prevažne pre mládež) a poviedok z ôsmich jazykov (z angličtiny, ruštiny, poľštiny, chorvátčiny, slovinčiny, srbčiny, češtiny a lužickej srbčiny).

Vydavateľ-manažér – vyše štvrťstoročia viedol redakciu exportu v Mladých letách, v ktorej za ten čas vyšli pôvodné slovenské knihy v 19 jazykových mutáciách v celkovom počte vyše šesťsto titulov.

Zakladajúci člen Kruhu priateľov detskej knihy – súčasti Česko-slovenskej sekcie IBBY – Medzinárodnej únie pre detskú knihu. V rokoch 1990-92 člen federálneho výboru Čsl. sekcie IBBY. Od roku 1993 člen výboru Slovenskej sekcie IBBY – SkBBY, v rokoch 1999-2007 viceprezident SkBBY. 1995-2000 slovenský redaktor medzinárodného časopisu IBBY – Bookbird. V rokoch 2000-2004 v dvoch volebných obdobiach člen Exekutívy IBBY.

Od roku 1965 (nultý ročník BIB) organizátor a spolupracovník Bienále ilustrácií Bratislava, od roku 1993 člen Výkonného výboru BIB, od roku 1999 z funkcie riaditeľa BIBIANY hlavný organizátor BIB.

V rokoch 1999 až 2010 riaditeľ Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti – Bienále animácie Bratislava.

Viceprezident Občianskeho združenia 18. kongres básnikov a OZ Umenie pre deti. Viceprezident OZ Hans Christian Andersen (postavilo sochu svetového rozprávkara na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave).

Amatérsky hudobník – zborový spevák, organista a dirigent cirkevného spevokolu (okrem iného uviedol so zborom sedem Mozartových omší v rámci Mozartových týždňov 2000-2007).

Peter Ččko bol držiteľom mnohých ocenení :

1975 – Plaketa Ľudmily Podjavorinskej – za šírenie slovenskej detskej knihy v zahraničí

1976 – Zlatý odznak Slovenského ústredia knižnej kultúry

1984 – Medaila ministra kultúry PĽR Za zásluhy o poľskú kultúru

1992 – Zápis na Čestnú listinu IBBY za preklad knihy Janusza Domagalika Piec

przygod detektywa Konopki

1993 – Cena Poľskej sekcie IBBY za preklady poľských detských kníh

2005 – Čestná plaketa BIB

2006 – Rád Rytierskeho kríža Poľskej republiky za zásluhy

Česť jeho pamiatke!

 

Galéria