OSTROV PÍSMEN A OBRÁZKOV

OSTROV PÍSMEN A OBRÁZKOV

Termín konania :

24. 1. 2018

Miesto konania :

Salle Venturelli, Genthod, ŽENEVA, ŠVAJČIARSKO

Interaktívna výstava ilustrácií ocenených na Bienále ilustrácií Bratislava.
Ilustrátori ocenení na BIB 2017
Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2017
Grand Prix BIB 1967 – 2017
Cena Detskej poroty BIB 1993 - 2017
Výstava ponúka deťom aj možnosti vytvárať si vlastné imaginatívne príbehy inšpirované ilustráciami a výtvarnou inštaláciou originálnych obrázkových a písmenkových kociek. Súčasťou projektu sú aj tvorivé dielne na tému Moja kniha, pripravené pre viaceré vekové kategórie detí.
Výstava je pripravená v spolupráci s agentúrou Sashacrea & Creative Concepts for Children. Partnerom projektu je Stála misia Slovenskej republiky pri OSN Ženeva.
Autor: Saša Petrovická - Broadhurst
Termín: 22. 1. – 4. 2. 2018