Ocenenie z Vojvodiny pre BIBIANU

Ocenenie z Vojvodiny pre BIBIANU

Miesto konania :

Kovačica (Srbsko)

Kovačica (Srbsko) – BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, a  osobne aj jej riaditeľ Peter Tvrdoň, prevzali 30. augusta 2021 v Kovačici (Srbsko) najväčšie uznanie, ktoré sa tam udeľuje za kultúrne aktivity. PLAKETA je udeľovaná za šírenie dobrého mena obce Kovačica a Slovákov z Kovačice vo svete. Toto vojvodinské ocenenie dostali ako jediná zahraničná inštitúcia a jediná osoba zo zahraničia. 

Ocenenie bolo udelené, pretože za ostatných 10 rokov organizácia BIBIANA a jej riaditeľ Tvrdoň navštívili všetky základné školy v Srbsku, kde sa vyučuje po slovensky. Každú školskú knižnice obdarovali množstvom kníh, čím sa žiaci dostali k viac ako 5 000 knihám v slovenskom jazyku. Absolvovali množstvo besied, kde žiakov informovali o živote na Slovensku, a prezentovali im činnosť BIBIANY. Pripravili aj množstvo výstav, najmä slovenských výtvarníkov, ale oboznámili deti aj s výsledkami jednotlivých ročníkov medzinárodného podujatia Bienále ilustrácií Bratislava.  

BIBIANA ako kultúrna inštitúcia zo Slovenskej republiky systematicky šíri dobre meno o Slovákoch žijúcich  na území Vojvodiny na Slovensku, ale aj na všetkých knižných veľtrhoch za ostatnú dekádu. Zároveň propaguje slovenské insitné umenie z Kovačice pravidelným organizovaním výstav na Slovensku.

Galéria