O DRAKOVI BAKUĽOVI

O DRAKOVI BAKUĽOVI

Termíny konania

19.10.2016 - 14:00
16.10.2016 - 16:00
23.10.2016 - 16:00
27.11.2016 - 16:00

Rozprávku uja Klobásu alias Júliusa Satinského zdramatizovali študenti 1. ročníka KBT VŠMU v Bratislave pod vedením M. Placheja M. Kecskésovej. Predstavenie s klasickými maňuškami, ktoré spievajú a tancujú.
Účinkujúci – V. K. Peštová, V. Trungelová, A. Kamenská, M. Stanková, M. Feldebauer, D. M. Javor.
(Pre deti od 5 rokov)