NAKRESLI SI ROZPRÁVKU

NAKRESLI SI ROZPRÁVKU

Termíny konania

19.05.2016 - 10:00
17.05.2016 - 10:00
03.05.2016 - 10:00

Tvorivé dielne na motívy rozprávok H. CH. Andersena pri príležitosti 175. výročia jeho návštevy Bratislavy pod vedením ilustrátorov V. Klímovej, P. Uchnára, J. Martišku.

(Pre deti od 5 rokov)

Galéria