Skočiť na hlavný obsah
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2017

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2017

Termín konania :

od: 18. 5. 2018

do: 10. 6. 2018Čas :

10:00 - 18:00

Miesto konania :

BIBIANA

Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže.
Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.
 
Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania neperiodických publikácií knižného charakteru.
Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách:
  • vedecká a odborná literatúra,
  • krásna literatúra,
  • literatúra pre deti a mládež,
  • učebnice,
  • knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie,
  • bibliofilské tlače,
  • študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl. 
Prihlásené knihy hodnotí 20 členná odborná porota podľa výtvarných 
a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska. 
Autorovi, vydavateľovi alebo tlačiarni udeľujú usporiadatelia súťaže 8 cien.  
 
Do súťaže vydavatelia prihlásili 163 kníh v kategóriách: vedecká a odborná literatúra, krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež, učebnice, knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, bibliofilské tlače, študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl. 10 titulov získalo osem cien: Ceny Ministerstva kultúry SR, Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku, Cenu BIBIANY a štyri práce Cenu Slovenskej národnej knižnice. Porota vybrala ako Najkrajšie knihy Slovenska 20 kníh a 6 študentských prác. Predsedom poroty bol Igor Piačka. 
 
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnil dňa 17. 5. 2018 o 14.00 hod. v Dvorane Ministerstva kultúry SR. Po slávnosti bude otvorenie výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2017 v Galérii Dušana Rolla v BIBIANE. 
Kurátorka – L. Obuchová. Výtvarné riešenie –  V. Král.
 
Udelené ocenenia:
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU ZA CELKOVÚ VÝTVARNÚ A TECHNICKÚ KVALITU KNIHY  
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava
za knihu
Dušan Dušek – Alan Hyža: Memoria – Miznúce Slovensko
 
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCE ILUSTRÁCIE
Svetozár Košický
za knihu
Beatrica Čulmanová: Slovenské povesti o strašidlách
 
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCU GRAFICKÚ ÚPRAVU  
Peter Ďurík
za knihu
Ľubomír Longauer: Peter Ďurík – Typografia
 
CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU ZA BIBLIOFILSKÉ VYDANIE
IKAR, a.s., Bratislava
za knihu
Kamil Peteraj: Texty v obrazoch/Obrazy v textoch
 
CENA  MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR VYDAVATEĽSTVU ZA UČEBNICU
LiberaTerra, s.r.o., Bratislava
za knihu
Zuzana Berová – Peter Bero: Matematika - Kamarátka násobilka
 
CENA ZVAZU POLYGRAFIE NA SLOVENSKU TLAČIARNI ZA MIMORIADNE POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE
NEOGRAFIA, a.s., Martin – Priekopa
za knihu
Ľubomír Longauer: Peter Ďurík – Typografia
 
CENA BIBIANY VYDAVATEĽSTVU ZA NAJKRAJŠIU DETSKÚ KNIHU
Egreš, o.z., Bratislava
za knihu
Lucia Kršková – Barbara Kršková: Nie je opica ako opica
 
CENA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE ZA ŠTUDENTSKÚ PRÁCU
Satoko Fukui
za prácu Domáce dobrodružstvo
 
Hedviga Gutierrez
za prácu Neboj sa!
 
Zuzana Skaličanová
za prácu Kontradikcie
 
Romana Klementisová
za prácu Ja a ja z vnútra

Galéria

Galéria