Medzinárodný deň materinského jazyka

Medzinárodný deň materinského jazyka

Termín konania :

21. 2. 2019

Miesto konania :

Kovačica, Srbsko

21. februára je deň celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materského jazyka (International Mother Language Day). Bol vyhlásený na 30. konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských jazykov po celom svete.
V tento deň sa odohrala slávnosť v Kovačici, na ktorej sa zúčastnila ministrerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková a minister kultúry a informovania Srbskej republiky Vladan Vukosavljevič ako aj ďalší vzácni hostia, vrátane Petra Tvrdoňa, riaditeľa BIBIANY.

Galéria