Skočiť na hlavný obsah
Medzinárodná porota celoslovenskej súťaže NKS hodnotila viac ako 200 knižných titulov

Medzinárodná porota celoslovenskej súťaže NKS hodnotila viac ako 200 knižných titulov

Termín konania :

od: 6. 3. 2024

do: 23. 4. 2024

Miesto konania :

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Počas 19. a 20. februára zasadala v BIBIANE medzinárodná porota celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (NKS), ktorú tvorili odborníci a odborníčky z oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie.

Dokopy posudzovali viac ako 200 originálnych knižných titulov, ktoré sa prihlásili do celoslovenskej súťaže NKS.

Dizajnér Jan Čumlivski z Českej republiky pre chorobu nemohol prísť, nahradil ho jeho kolega Filip Kraus z Vysokej školy umeleckého priemyslu v Prahe (UMPRUM).
Päťčlennú porotu okrem neho tvorili – typograf Jakob Mayr z Rakúska, za Slovensko ilustrátorka Lucia Žatkuliaková, kurátorka Gabriela Ondrišáková a polygraf Pavel Kordoš. 

Ako vyplýva z nového štatútu súťaže NKS, na dvojdňovom (pondelok/utorok) hodnotiacom zasadnutí sa stretli všetci piati členovia a členky odbornej medzinárodnej poroty, ktorú riadne schválil Výkonný výbor súťaže (Zuzana Liptáková, Barbara Brathová, Pavel Sibyla, Maroš Schmidt) – zástupcovia inštitúcií podieľajúcich sa priamo na organizácii súťaže NKS. Súčasťou zasadnutia boli aj členovia Zväzu polygrafie na Slovensku, ktorí udelili neštatutárnu cenu tlačiarni za kvalitné komplexné polygrafické spracovanie knihy. 

Po krátkom úvode sa členovia a členky medzinárodnej poroty samostatne pustili do postupnej obhliadky všetkých prihlásených kníh. Uplynulý 31. ročník súťaže bol posledný, v ktorom boli prihlásené knižné tituly hodnotené odbornou porotou v siedmich stanovených kategóriách. V 32. ročníku porota hodnotila knižky len na základe ich celkového vizuálneho a knižného spracovania bez nadväznosti na to, o aký žáner ide. V prvom kole každý člen a členka poroty vybrali samostatne 15 titulov (5x15) na základe vlastných preferencií. 
Po obednej prestávke pokračovala porota už ako spoločný tím a hlasovaním vybrala aj predsedkyňu poroty – Luciu Žatkuliakovú. Následne začal tím poroty predstavovať tituly, ktoré vybrali. Spoločnou odbornou, ale kritickou diskusiou hodnotili knihy a nachádzali možné prieniky. Z ich diskusie vzišla kolekcia dvadsiatich nominovaných kníh. Hodnotenie prihlásených knižných titulov prebiehalo v súlade s podmienkami súťaže.

Počas druhého dňa zasadnutia začala porota hneď v úvode dňa viesť detailné diskusie o každej knihe z nominovanej kolekcie. Dôkladne hodnotlili tituly nielen po vizuálnej stránke, ale aj po stránke obsahovej – usilovali sa v čo najväčšej možnej miere spoznať dané publikácie, aby pochopili celkový koncept daných titulov, keďže obsah často udáva vizuálnu stránku knihy. 

Po obednej prestávke pokračovala diskusia, z ktorej po vzájomnej dohode vzišla finálna víťazná kolekcia desiatich kníh súťaže NKS. Medzinárodná porota sa snažila vytvoriť balans – pestrú paletu z hľadiska žánru, tímu, vydavateľstva, tvorivého prístupu, typografie či formátu. Ako vyplýva zo štatútu, porota taktiež využila možnosť udeliť aj špeciálnu cenu za výnimočný a inovatívny počin v knižnej produkcii – Cenu poroty. Po zostavení víťaznej kolekcie, členovia a členky poroty začali pripravovať krátke reflexie k nominovaným a víťazným knihám, s ktorými bude organizačný tím súťaže následne pracovať v tlačovinách, na sociálnych sieťach a ponúkať médiam. 

Hoci výsledky súťaže a víťaznú kolekciu Najkrajšie knihy Slovenska 2023 predstavíme 23. apríla 2024 počas slávnostného ceremoniálu v priestoroch Slovenskej národnej galérie, ale nominovaný shortlist budeme postupne zverejňovať na našich sociálnych sieťach.

Najkrajšie knihy Slovenska (NKS) je celoslovenská súťaž s dlhoročnou tradíciou. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Novými partnermi súťaže sa prvýkrát stali aj inštitúcie v pôsobnosti MK SR – Slovenské centrum dizajnu a Slovenské literárne centrum.

 

NOMINÁCIE NA NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2023

JAZERO

„Autorská kniha Jazero od Han Donau je v našich končinách neštandardným dielom v každom ohľade — od použitia mnohých techník až po koncepčné premyslenie a knižné spracovanie. Na prvý pohľad zaujme netradičným, prísne vertikálnym formátom, geometrickými ilustráciami s atraktívnymi textúrami a vyšperkovaným technologickým spracovaním. Je to vydavateľský a zberateľská počin v netradičnej forme.“

Autorka textu, ilustrácii a grafického dizajnu: Han Donau
Vydavateľ: Artforum
Tlač a väzba: Protisk


HOVORME O SEBE S REŠPEKTOM

Titul zaujal medzinárodnú odbornú porotu nielen svojím prevedením, ale aj na diskusiu naliehavou témou: „Kniha predstavuje odvážny a potrebný vydavateľský počin v súčasnej napätej slovenskej spoločnosti. Veľmi solídna a vysoko kvalitná typografia je doplnená o fotografie kvír ľudí a kvalitné reprodukcie významných kvír umelkýň a umelcov, a nielen tých súčasných. Kniha je ako objekt veľmi príťažlivá a má graficky vydarenú dynamickú štruktúru.“

Kolektív autoriek a autorov
Grafický dizajn: Martin Jenča, Denisa Šifrová
Ilustrácie: Ivana Čobejová
Vydavateľ: Büro Milk
Tlač a väzba: Valeur


NA CHRBTE. KNIHA O TÝCH, ČO SI NAŇ NAKLADAJÚ O NIEČO VIAC

Prečo niekto odíde z dobrej práce a začne nosiť? Môže za to posadnutosť námahou? Čo je to frustračný index blata? Postaviť sa zo zeme s 90 kilami na chrbte si vyžaduje veru poriadny kumšt. Kniha NA CHRBTE, ktorá opisuje príbehy a zážitky slovenským tatranských nosičov a nosičiek, zaujala medzinárodnú odbornú porotu nielen svojim príťažlivým vizuálnym prevedením, ale aj obsahom.

„Obzvlášť treba vyzdvihnúť výber a hravosť typografie. Grafická úprava evokuje lifestylový časopis, čím sa dodáva spracovaniu svieži, hravý a ľahký vzhľad. Zaujímavosťou zároveň je, že obálka knihy vyšla v dvoch farebných prevedeniach – má fialový aj krémovo prírodný plátenný poťah. Veľmi pekná a hodnotná téma a príjemný krémový papier podčiarkujúci tému titulu dodáva publikácii na atraktivite.“

Autori: Gréta Čandová a Samuel Marec
Grafický dizajn: Kristína Šebejová, Dominik Fodora
Fotografie: Jakub Čaprnka
Ilustrácie: Ivana Čobejová
Vydavateľ: Madebythe v spolupráci s Hikemates
Tlač a väzba: Finidr


SERIÁLNOSŤ A REPETÍCIA V SLOVENSKOM VIZUÁLNOM UMENÍ

Do 32. ročníka súťaže NKS sa prihlásilo množstvo odborno-náučných titulov a mnohé z nich boli spracované na vysokej vizuálnej úrovni. Je len prínosom (a radosťou), ak sa kvalitný grafický dizajn začína objavovať aj v publikáciách, ktoré sú primárne určené na štúdium.

Titul o seriálnosti a repetícii v slovenskom vizuálnom umení zaujal odbornú medzinárodnú porotu bravúrnou typografiou a usporiadaním textov a obrazových príloh: „Je to krásna veľkoformátová kniha v tvrdej väzbe, ale nie taká, ktorú si necháte iba na výzdobu svojho domova. Namiesto toho nabáda čitateľov, aby ju používali, aby sa pozorne pozerali na umenie a čítali o ňom. Kniha vyniká minimalistickým a hravým usporiadaním, špecifickým vnútorným ukotvením odborného textu a bohatej obrazovej prílohy. Samotné usporiadanie vnútra je dokonalou hrou na tému opakovania, rovnováhy konštánt a premien. Rytmus grafickej úpravy plynie ako hudobné dielo.“

Autorka: Zora Rusinová
Grafický dizajn: Pavol Bálik
Vydavateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Tlač: DIW print, väzba: P+M Turany


JOZEJ SRNA: RODINNÝ ALBUM

Do súťaže NKS sa prihlasujú nielen knihy z vydavateľstiev, ale aj knihy, ktoré vydali jednotlivci samonákladom, alebo školy, galérie, výtvarné inštitúcie. A často ide o zaujímavé a hodnotné publikácie, ktoré by bola škoda neprihlásiť.

Publikácia Rodinný album, ktorá vyšla k rovnomennej výstave Rodinný album autora Jozefa Srnu, zaujala medzinárodnú odbornú porotu svojou nenápadnou úpravou odkazujúcou na snové zdanlivo obyčajné obrazy Jozefa Srnu: „Pokorná a citlivá úprava, ktorá necháva vyniknúť prezentované diela, a rešpektuje charakter rodinného albumu. Žlté strany vnášajú do knihy intimitu, akoby čitateľ cez zatiahnutú záclonu nazeral na pozoruhodné diela výtvarníka Jozefa Srnu.“

Autorka: Nina Gažovičová
Grafický dizajn: Ľubica Segečová
Vydavateľ: Aukčná spoločnosť SOGA
Tlač a väzba: Helbich

 

SLOVNÍČEK Z BÁSNIČIEK

Do súťaže NKS sa už tradične aj tento rok prihlásilo množstvo detských kníh. Bolo ťažké vybrať tie naj aj napriek tomu, že porota zhodnotila úroveň detských titulov tento rok ako slabšiu – často sa stávalo, že ilustrácie boli výborné, no grafická úprava nepostačovala. To však neplatí o titule Slovníček z básničiek, ktorý očaril porotu svojou hravou farebnou úpravou a milými originálnymi ilustráciami. 

„Odvážne použité typografické prostriedky, farebné akcenty, svieže ilustrácie a aj výber priamych farieb Pantone prispievajú k prístupnej a zábavnej forme didaktického textu o poézii. Táto hravá prezentácia poézie pridáva publikácii na ľahkosti čítaného textu. Kniha sa preto svojím jazykom a úpravou prihovára nielen deťom, ale aj dospelým.“

Autorky: Jana Juhásová, Silvia Kaščáková

Grafický dizajn: Janka Bálik, Pavol Bálik

Ilustrácie: Veronika Pažická

Vydavateľ: Slovenské literárne centrum

Tlač a väzba: Gaspo CZ

 

MOST SNP

Do súťaže NKS bolo prihlásených aj viacero publikácií, v ktorých nosným prvkom bola fotografia. Grafická úprava a typografia by preto mali byť citlivo navrhnuté, aby nechali vyniknúť práve fotografie. Príkladom vhodne zvolenej úpravy je siedma nominácia na Najkrajšiu knihu Slovenska 2023 – titul MOST SNP, Bratislava a jej premeny.

„Kniha zaujme dobre navrhnutou väzbou, materiálom a layoutom pripomínajúcim architektúru. Vyzdvihnúť treba striktný vnútorný rytmus rozdelenia textu a fotografickej prílohy, ako aj samotný koncept – monochrómia verzus farebnosť, minulosť verzus prítomnosť.“

Autori knihy a fotografie: Juraj Bončo, Ľubomír Deák

Grafický dizajn: Lukáš Vančo

Vydavateľ: Eruditio

Tlač a väzba: P+M Turany

 

O TME A VEĽKOM ČLOVEKU

Nový a zároveň posledný marcový týždeň štartujeme s ďalšou nomináciou na Najkrajšie knihy Slovenska 2023, a tentokrát pôjde opäť o detskú knihu. Titul O TME A VEĽKOM ČLOVEKU zaujal odbornú medzinárodnú porotu predovšetkým jedinečnými a novátorskými ilustráciami.

„Svieže ilustrácie vyznievajú originálne a smelo. V kontexte slovenského prostredia sú jednoznačne príjemným spestrením. Ilustrácie toho veľa neprezradia, ale svojim charakterom a zvolenou farebnou paletou nastavujú svojráznu náladu, ktorá ladí s textami knihy. Grafické spracovanie a výber papiera sú tiež vhodne zvolené.“

Autor: Michal Hlatký

Ilustrácie: Nicol Hochholczerová

Grafický dizajn: Zuzana Didová, Michal Chrastina

Vydavateľ: BRAK

Tlač a väzba: Protisk

 

ZBIERKA ZÁŽITKOVEJ POÉZIE

Deviata nominácia patrí Zbierke zážitkovej poézie, ktorá búra dogmatické predstavy o tom, ako má kniha vyzerať.

Keď začneme knihou listovať, obracajúc stránky na výšku, je jasné, že toto dielo predstavuje risografickú reprodukciu imaginárneho skicára. Žiarivé farby, ležérna kompozícia textu, čmáraníc a výrezov berú čitateľa na zaujímavú cestu mysľou autora. Poézia tejto knihy sa odvíja v zmesi textu a obrazu, zaoberá sa existenciálnymi otázkami a na spôsob skicára komentuje každodenný život; vždy vtipne, niekedy úmorne, často absurdne.“

Autor: Erik Šimšík

Grafická úprava: Aurélia Garová, Tereza Maco

Vydavateľ: BRAK

Tlač: Risko Print

 

DYM

Útla a osobná knižka autorky Kataríny Poliačikovej zaujala odbornú medzinárodnú porotu celkovou koncepciou knižnej úpravy.

„Ide o príjemné plynutie textu cez premyslenú a ucelenú grafickú koncepciu knihy, ktorá evokuje tok. Tok rieky, myšlienok, príbehov. Sadzba harmonicky plynie knihou ako rieka Dunaj Bratislavou, mestom, ktoré autorka postupne ohmatáva prostredníctvom konkrétnych miest a ľudí. Dunaj je v knihe prítomný aj vďaka fotografiám autorky, ktoré sprevádzajú text. Sú na nich typicky vyhladené dunajské kamene, nazbierané počas vychádzok k rieke. Fotografie sú upravené do troch pantonových farieb – do zemitej hnedej, vodovej modrej a akcentujúcej oranžovej. Ich úprava evokuje lomy svetla na hladine, opar nad riekou, niečo efemérne, nestále.“

Autorka: Katarína Poliačiková

Grafická úprava: Michal Tornyai

Vydavateľ: Čierne diery

Tlač: Finidr

 

DAV — Próza slovenskej ľavicovej avantgardy

Kniha DAV — Próza slovenskej ľavicovej avantgardy strháva pozornosť výraznou grafikou na obálke, čo sa v prípade šírenia kvalitných poznatkov literárnej vedy považuje za veľké plus.

Medzinárodná odborná porota chvália predovšetkým prácu s typografiou.

„Najvýraznejším prvkom v grafickej úprave knihy je skupina ôsmich vtipných imitácií avantgardnej experimentálnej typografie. Tieto výtvory, pre ktoré je typická zábavná spontánnosť, sú komponované zo súčasných písmových typov, nie z historických, čím sa vytvoril pomerne trefný vizuálny komentár k téme avantgardnej typografie. Usporiadanie rôznych častí obsahu a rytmus knihy ako sekvencie pôsobí prehľadne. Celkový charakter grafickej úpravy a všetkých jej komponentov je hmotný a dramatický – presne tak, ako si to vyžaduje aj téma titulu.“

Autor, zostavovateľ: Michal Habaj

Grafický dizajn a ilustrácie: Matúš Hnát

Vydavateľ: Kapitalks

Tlač: Finidr

 

ŽITAVA

Útla, poetická a príjemná knižka ŽITAVA zaujala porotu predovšetkým svojou intimitou, veľkosťou, farebnosťou a zaujímavo riešenou obálkou.

„Kniha upúta netradičnou obálkou, výberom pekných priamych farieb Pantone a malým, príjemným a ergonomickým formátom. A predovšetkým intímnou atmosférou, ktorá vychádza z každej jednej strany. Knižka svojim celkovým prevedením nabáda k čítaniu. Nálada obsahu dobre pracuje s vizuálnou stránkou knihy.“

Autor: Filip Németh

Grafický dizajn: Aurélia Garová, Tereza Maco

Fotografie: Matej Chren

Vydavateľ: BRAK

Tlač: Protisk

 

BABA Z LESA

Medzinárodnú odbornú porotu zaujala kniha BABA Z LESA celkovou koncepciou titulu. 

„Na prvý pohľad je publikácia veľmi nenápadná, podobne ako ústredná postava, ktorej sa venuje. Prezentuje zaujímavú tému – život svojskej, nezlomnej ženy s jasným pohľadom na hodnoty a život, zdokumentovaný citlivo za pomoci časozberného fotografického materiálu a artefaktov archívneho výskumu. Postupne sa nám odhaľuje vnútorná krása postavy i knihy. Výber písma, typografie a papiera, väzba a dynamika knihy – všetko je veľmi prirodzené, organické a tvorí spolu skvelo vyvážený celok.“

Autorka a fotografie: Lena Jakubčáková

Grafický dizajn a ilustrácie: Katarína Rybnická

Vydavateľ: Absynt

Tlač a väzba: Helbich

 

ROK DOBRÝCH SPRÁV

Kniha zaujala medzinárodnú odbornú porotu predovšetkým jedinečnými lustráciami a charakterom obsahu.

„Veselé textilné a neobvyklé obrázky ilustrátora a autora textu Martina Smatanu sú schopné zaujať širší okruh ľudí, sú komunikatívne a umelecky kvalitné. Dôrazne vytvorená vnútorná štruktúra – naľavo text a napravo obrázok – síce môže pôsobiť po pár stranách monotónne, celkovo však ide o originálne, fungujúce a dôvtipné dielo, ktoré dokáže potešiť deti aj dospelých.“

Autor textu a ilustrácii: Martin Smatana

Grafický dizajn: Martina Figusch Rozinajová

Vydavateľ: Monokel

Tlač a väzba: Finidr

 

JA V TVOJOM VEKU

Kniha JA V TVOJOM VEKU…! zaujala porotu precízne zvládnutou sadzbou a typografickými riešeniami. 

„Edukatívna publikácia pre rodičov a mladých ľudí o mimoriadne dôležitej životnej oblasti a téme, ktorá absentuje v našom vzdelávacom systéme. Knižka sa komplexne venuje sexuálnej výchove, má vynikajúco spracovanú typografiu aj celkovú grafickú úpravu. Jednoduché hravé ilustrácie umiestnené na predelových stranách fungujú ako odľahčenie od bohatého textu.“

Autorky: Dagmar Krišová, Marcela Poláčková

Grafický dizajn: Denisa Šifrová, Martin Jenča

Vydavateľ: inTYMYta, o. Z.

Tlač a väzba: Finidr

ROZHOVORY V PARKU

Kniha sa obsahom a formou vracia k literárno-fotografickému časopisu Park, ktorý vychádzal niekedy na prelome deväťdesiatych a nultých rokov. Medzinárodnú odbornú porotu zaujal titul čistotou grafického spracovania a pútavou typografiou.

„Typografia je zvládnutá na vysoko profesionálnej úrovni a svojím spôsobom odkazuje na pôvodné vydania, pričom zároveň posúva dizajn smerom k súčasnosti. Reprodukcie fotografií sú aj vzhľadom na použité materiály a technológiu nadpriemerne dobre zvládnuté. Celé dielo pôsobí veľmi premyslene a koherentne – poriadok grafického spracovania a typografia sú v zaujímavom kontraste s drsným, jednoduchým papierom, ostrozelenou doplnkovou Pantone farbou a mäkkou väzbou publikácie. Vydarená symbióza obsahu a vizuálnej stránky knihy má určite potenciál osloviť nielen tých, ktorí majú ešte časopis Park v živej pamäti.“

Autorka: Jana Beňová

Grafický dizajn: Pavol Bálik

PrePress fotografií: Viktor Szemzö

Vydavateľ: BRAK, s. r. o.

Tlač a väzba: Protisk

UMENIE A UMELCI V MESTE OKOLO ROKU 1800

Kniha si získala medzinárodnú odbornú porotu rešpektujúcou estetikou titulu k celkovému obsahu.

„Grafická úprava publikácie predstavuje kvalitne zvládnutý dizajn, ktorého účelom je na prvom mieste vytvoriť grafickú a materiálnu podobu knihy tak, aby čo najviac vyhovovala jej čítaniu. Starostlivá a citlivá úprava knihy prezentuje zlaté dno remesla a je zároveň príkladom silnej trpezlivosti, s ktorou je nutné pracovať pri procese opráv a korektúr.Výrazové prostriedky sú tvorené najmä vhodnou voľbou typografického písma, optimálnou proporciou vo vzťahu k objemu a rozmeru knihy, k spôsobu tlače, k materiálu a kvalite prevedenia.“

Autorky: Katarína Beňová, Katarína Kolbiarz Chmelinová

Grafický dizajn: Peter Nosáľ

Vydavateľ: STIMUL a Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Tlač a väzba: Devin Printing House

 

ZVIERACIA FARMA

Prekladová knižka literárnej klasiky zaujala medzinárodnú odbornú porotu predovšetkým výbornými ilustráciami. „Titul kultivuje prevedením a bezpochyby dvíha zaužívaný štandard vizuálneho spracovania v klasickej beletrii. Ide o technicky dobre zvládnutý knihársky počin s perfektnými ilustráciami. Typografia by však mohla trošku viac komunikovať práve s ilustráciami.“

Autor: George Orwell

Grafický dizajn: Jakub Soós

Ilustrácie: Matúš Maťátko

Vydavateľ: SnowMouse Publishing

Tlač a väzba: Finidr

THE SWEETNESS OF UNKNOWN

Predposlednou nomináciu je študentská práca THE SWEETNESS OF UNKNOWN od Moniky Machútovej zaujala medzinárodnú odbornú porotu svojim autentickým prevedením po všetkých stránkach.

„Útly a vreckový formát titulu je príkladom veľmi solídnej polohy autorskej knihy. Ide o dielo, v ktorom autorka vytvorila celý vlastný prozaický text, ilustrácie, typografiu i sadzbu knižky. Takáto komplexná tvorivá metóda je v obecnej rovine unikátna, pretože len málokto dokáže ovládať všetky zručnosti súčasne, hoci len na bazálnej úrovni. Text pôsobí obsahom i jazykom ako autentická výpoveď, osobná i dokumentárna. Štýl kresby je zámerne neobratný, neškolený, neambiciózny a odkazuje k autenticite a prozaickosti vlastného rozprávania. Typografia je funkčným elementom, čo je v tomto prípade správne.“

Autorka textu, ilustrácií a grafického dizajnu: Monika Machútová

Vydavateľka: Martina Betušová — AMÁLKA

Tlač a väzba: Typocon

LITERÁRNE KRAJINY BRATISLAVY — OBRAZ MESTA PO ROKU 1918

 

Odborná medzinárodná porota vyzdvihovala celkovú kvalitu grafickej úpravy a spôsob používania typografie. „Knižný titul, ktorý sa po grafickej stránke vyníma v prostredí bežnej odbornej knižnej tlače. Tvorivý tím kladie veľký dôraz na kvalitnú grafickú úpravu a zaujímavo riešený text v podobe veľmi precízneho vrstvenia výkladových a významových informácií. Zaujme aj obálka titulu vďaka platenému obalu v kráľovsky modrej farbe.“

Autori: Radoslav Passia, Vladimír Barborík a kolektív

Grafický dizajn: Matúš Lelovský

Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV

Tlač a väzba: VEDA

PDF icon zapisnicanksz19a20.2.2024.pdf

Viac o aktuálnom ročníku suťaže

Galéria