Kreslíme hudbou

Kreslíme hudbou

Termíny konania

27.11.2018 - 14:15
28.11.2018 - 14:15
29.11.2018 - 14:15
04.12.2018 - 14:15
05.12.2018 - 14:15

Miesto konania :

BIBIANA, štúdio

Cieľom projektu je pripraviť deťom prehľad o výtvarnej a hudobnej kultúre jednotlivých období v ľudských dejinách, zdokonaliť ich vyjadrovacie schopnosti prostredníctvom výtvarnej komunikácie a pomocou zážitkových aktivít.

Témy jednotlivých tvorivých dielní: Pravek - jaskynné maľby, Starovek - Antické

Grécko - vázové maliarstvo, Stredovek - tvorba mozaík a ikon, Renesancia - anatomické štúdie, prekresľovanie rôznych častí tela (Leonardo da Vinci a jeho Vitruviánsky muž), Barok - štyri ročné obdobia - znaky barokovej hudby prenášané do maľby).

Námet: T. Haščičová, realizátor projektu – MusicPress Production s.r.o.