Skočiť na hlavný obsah
KRAJINA KOMIKSU

KRAJINA KOMIKSU

Termín konania :

od: 20. 1. 2017

do: 26. 4. 2017

Miesto konania :

Galéria

Plavčík a Vratko - veselý horor pre deti

Výstava Krajina komiksu priblíži deťom i dospelým návštevníkom komiks ako druh grafického prejavu na podklade všeobecne známej slovenskej ľudovej rozprávky.

Je koncipovaná ako cesta s humorno-hororovými prvkami, počas ktorej deti prekonávajú jednotlivé protivenstvá. Interaktívne prvky vychádzajú z deja, postáv a predmetov rozprávky Plavčík a Vratko, pričom výstava je rozdelená na dve časti, ktoré rešpektujú prirodzené členenie výstavného priestoru.

Panely s kresbami rozprávky uvádzajú návštevníkov do sveta komiksu, oboznamujú ho s príbehom, kde sprievodcami sú bytosti z rozprávky. Forma panelov je podobná stredovekým nástenným maľbám, ale s hravými prvkami - otváracími okienkami, prievlakmi a otočnými prvkami. Celá výstava sa nesie v čierno - bielej farebnosti, pričom jednotlivé farebné akcenty, v základných farbách - červenej, modrej, zelenej, žltej a oranžovej, tvoria upozornenie na zlomy v deji, objavenie sa novej postavy alebo činnosti.

Stredom miestnosti sa tiahne panel z dosiek, ktorý tvorí centrálny prvok aj preliezku, na ktorej sú nakreslené tri zakliate mestá: Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Objekty: strom, medzi koreňmi ktorého sa uhniezdil had, a studňa, ktorá vyschla kvôli žabe na dne - to sú  úlohy, ktoré deti musia splniť, a tak potrestané mestá oslobodiť. Na konci panelu sa nachádza otočný sud, dostatočne veľký, aby sa doň zmestili dve - tri menšie deti. V stene sudu sa nachádzajú okrúhle priehľady na pozorovanie okolia. Po obvode celej miestnosti sa tiahne pás vo forme komiksu s drobnými trojrozmernými prvkami, informujúci o pokračovaní deja rozprávky.

Zo stropu visia komiksové bubliny a prvky ilustrujúce dej, napríklad slzavé údolie. Cesta vedie až k zázračnému Vratkovi a tu zasa deti získajú zlaté vlasy.Cesta späť vedie cez „pracovisko“ so štýlovým  nábytkom oblepeným komiksami, kde si deti môžu vytvoriť vlastnú verziu komiksu tejto rozprávky. Tento priestor je aj herňou pre menšie deti. Je tu umiestnený napríklad aj haptický prvok „čítanie komiksu prstami“ s pridaním prvkov z textilu do kresby. 

Zámerom výstavy je oboznámiť deti s osobitým druhom knižnej literatúry a grafiky, komiksovou formou znovu objavovať klasický dej a vytvoriť atmosféru herne vo fantazijnom svete komiksu, kde všetko, čo sa nakreslí, je možné.

Námet a scenár – I. Abrahamfyová
výtvarno priestorové riešenie – M. Dobeš
výtvarné stvárnenie rozprávky – M.
Maťátko
dramaturgia
– I. Abrahamfyová  

 

 

Galéria