konferencia k Medzinárodnému dňu materinského jazyka

konferencia k Medzinárodnému dňu materinského jazyka

Termín konania :

14. 2. 2020

Miesto konania :

Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11

BIBIANA-Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY organizuje 14. februára 2020 v Univerzitnej knižnici konferenciu o materinskom jazyku – JAZYK  AKO PRIESTOR DOMOVA v súvislosti s Medzinárodným dňom materinského jazyka. Tento rok je to po prvýkrát, keď sa Slovenská republika oficiálne zapojí do osláv tohto dňa, vo významnom jubilejnom 20. ročníku, pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Cieľom tvorivej konferencie je poukázať na význam materinského jazyka ako najdôležitejšieho komunikačného nástroja v rodine, priniesť pohľad na materinský jazyk z hľadiska jeho vplyvu na na budovanie vnútorného bezpečia dieťaťa, predstaviť ho ako konštruktívny prvok pri psychosociálnom vývine detí a poukázať na to, ako súvisí rozvíjanie vzťahu s materinským jazykom s kultivovaním osobnosti.