.

.

Termín konania :

26. 5. 2018

Knižné hody sa budú konať v sobotu 26. mája od 15:00 – 19:00 hodiny na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.  Festival je zameraný na budovanie kultúry čítania. Cez rôzne aktivity pripravené spolu s umelcami, (spisovateľmi, ilustrátormi, hercami, recitátormi, hudobníkmi, tanečníkmi a odborníkmi, ktorých život je spojený s knihami), chceme zvýšiť záujem detí a celých rodín o čítanie, budovať ich vzťah ku kultivovanému čítaniu, vnímaniu a porozumeniu.

Po prvýkrát dávame príležitosť aj základným školám aktívne sa zapojiť do programu, čím chceme podporiť nemalé úsilie pedagógov, ktoré vynakladajú na rozvíjanie práce s knihou. Ponúkame možnosť zapojiť sa do súťaží, ktoré si podľa metodických materiálov zorganizujú školy vo vlastnej réžii a im vyhovujúcom čase. Finále súťaží a vystúpenia školských víťazov sa uskutoční počas festivalu Knižných hodov na hlavnom pódiu.