KLOBÚK DOLU, PÁN BRUNOVSKÝ

KLOBÚK DOLU, PÁN BRUNOVSKÝ

Termín konania :

od: 4. 9. 2015

do: 24. 1. 2016

Cieľom výstavy je priblížiť deťom hravou formou život a dielo jedného z najvýznamnejších slovenských grafikov a maliarov, zakladajúceho člena BIB-u, ktorý by tohto roku oslávil svoje 80.narodeniny.

Námet a scenár, výtvarno-priestorové riešenie Ondrej Slivka,

dramaturgia Valéria Marákyová

Video z výstavy si môžte pozrieť tu