Júnové programy pre verejnosť

Júnové programy pre verejnosť

Miesto konania :

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Programy iba na objednávku cez rezervačný systém TU.

   1. 6.                9:00               Deň detí v BIBIANE

   3. 6.              16:00               Tvorivý ateliér / Maľba slovom

   4. 6.              16:00               Slimák Henry

   4. 6.              16:00               Tvorivý ateliér / Vytvor si svoj fotogram

   7. 6.              16:30               Tvorivý ateliér / Toto som ja

   7. 6.              16:00               AnimAnimácia

 10. 6.              10:00               Hemisféra v BIBIANE

 11. 6.              16:00               Lebopreto

 14. 6.              16:30               Tvorivý ateliér / Maľba slovom

 17. 6.              16:00               Tvorivý ateliér / Po stopách tieňov

 17. 6.              16:00               Bubáci

 20. 6.                9:30               Srdce na mieste

 21. 6.              16:30               Tvorivý ateliér / Vytvor si svoj fotogram

 24. 6.              16:00               Tvorivý ateliér / Toto som ja

 24. 6.              16:00               AnimAnimácia

 25. 6.              16:00               Plietky Jožky Pletka

 28. 6.              16:30               Tvorivý ateliér / Písmo ako tvar-tvár

 

TVORIVÝ ATELIÉR – tematické ateliéry s bohatou ponukou programov:

  • MAĽBA SLOVOM

Workshop zameraný na písmo a písanie z iného uhla pohľadu. Nie je potrebný krasopis, ani stopercentná gramatika, s písaným slovom sa deti budú hrať a zabávať.

Vedie – A. Gašperec Brozová

(Pre žiakov ZŠ)

  • PO STOPÁCH TIEŇOV

Zážitkové poznávanie techník tieňového divadla, hry so svetlom a tieňom prostredníctvom príbehu či vyriešenia záhady. Deti objavia svet ukrytý v tieňoch, pomocou symbolov si budú posielať tajné správy a vyriešia záhadu troch pátračov.

Vedie – V. Trokšiarová

(Pre deti MŠ a žiakov ZŠ)

  • VYTVOR SI SVOJ FOTOGRAM

Workshop sa zameriava na oboznámenie s tvorbou fotografie bez použitia fotoaparátu. Pomocou prírodných materiálov a predmetov bežnej potreby, budú deti vytvárať a hľadať znaky pri práci so svetlo citlivým materiálom.

Vedie – A. Frajková

(Pre žiakov 3. – 9. roč. ZŠ)

  • PÍSMO AKO TVAR-TVÁR

Tvorivá hra s písmenami, ich odtláčaním, dokresľovaním, kde sa deti nenásilnou formou zoznámia so znakmi a písmenami.

Vedie – A. Gašperec Brozová, A. Frajková

(Pre deti MŠ a 1. stupeň ZŠ)

  • TOTO SOM JA

Hravá dielnička pomôže deťom vytvoriť malú knižočku alebo leporelo. Na pomoc si zoberú základné tvary – čiary, kruhy, trojuholníky či štvorce. Dotvoria ju pomocou jednoduchých pečiatok a ďalších aktivít.

Vedie – I. Kleinová

(Pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ)

 

SLIMÁK HENRY

Stretnutie a workshop so známou autorkou obrázkových kníh Katarínou Macurovou.

(Pre deti od 3 rokov)

 

ANIMANIMÁCIA

Workshop s profesionálnou animátorkou, na ktorom sa budú deti venovať tvorbe krátkych plôškových animácií z papiera a recyklovaných materiálov. Naučia sa o procese tvorby animovaného filmu a výsledkom bude krátky animovaný klip o živých tvoroch, zvieratkách a ohrozených druhoch.

Vedie – V. Hučková

(Pre deti od 8 rokov)

 

HEMISFÉRA V BIBIANE

Vzdelávacia organizácia Hemisféra v spolupráci s BIBIANOU pripravila v sobotu    10. 6. celodenné herné aktivity. Deti sa dozvedia, ako sa vyvíjajú digitálne hry, zahrajú si stolovky, Dungeons & Dragons a môžu vyskúšať aj kreatívne workshopy s hernými vývojármi.
Vedie – lektori OZ Hemisféra

(Pre deti od 7 do 15 rokov)

 

LEBOPRETO

Workshop a stretnutie s autorom M. Hvoreckým a ilustrátorkou knihy Lebopreto P. Lukovicsovou.

(Pre deti od 3 rokov)

BUBÁCI

Pútavé scénické čítanie z rovnomennej knižky pre deti v podaní študentov VŠMU. Kniha Bubáci bola zaradená medzi Najkrajšie knihy Slovenska 2021.

Účinkujú – E. Kováčová, E. Slyšková, M. Cingelová

(Pre deti od 5 rokov)

 

PLIETKY JOŽKA PLETKA

Dramatizované interaktívne čítanie pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku na námet básne Ako Jožko Pletko poplietol si všetko.

Účinkujú – E. Kováčová  a M. Cingelová

(Pre MŠ a 1. 2. ročník ZŠ)

 

SRDCE NA MIESTE

V príbehoch Srdce na mieste spolu s časopisom Slniečko budú deti postupne spoznávať slovenských autorov, ktorí píšu o svojom rodisku. Spoznajú nielen autorov, ale aj ich knihy z archívu knižnice BIBIANY. Program rozširuje obsah predmetov slovenský jazyk, vlastiveda, výtvarná výchova.

Vedie – N. Uherová