Skočiť na hlavný obsah
IZMY A IZBY

IZMY A IZBY

Termín konania :

od: 24. 8. 2017

do: 11. 2. 2018Čas :

10:00 - 18:00. okrem pondelka

Miesto konania :

BIBIANA, 2.poschodie

Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho.

Práve to je cieľom výstavy IZMY a IZBY.

Moderné umenie prelomu 19. a 20. storočia sa programovo odpútalo od vysokého akademického štýlu a aktívne reflektovalo na človeka ako subjekt, na jeho pocity, životné dilemy, rozpory medzi všednou realitou a snom. Umelcova výpoveď sa často i dnes stáva terapiou pre tých, čo dielo pochopia. V súčasnej dobe virtuálnej reality a multimediálnej komunikácie však ľuďom a najmä deťom nestačí na vyvolanie emócií už len pohľad, je potrebný zážitok.

Pre dieťa a mladého človeka sa izba stáva prvým vlastným priestorom, v ktorom dokáže aktívne prejavovať svoje pocity. Autori výstavy prezentujú vybrané obdobia z dejín umenia formou hravej priestorovej inštalácie izieb. Sú to IZBY, v ktorých sú základné interiérové prvky ako posteľ, skriňa či stôl, originálne výtvarne interpretované a prepojené s hlavnými znakmi jednotlivých umeleckých období.

Interaktívna výstava IZMY a IZBY invenčnou formou zapája návštevníka do tvorivého deja významných umelcov impresionizmu, expresionizmu, surealizmu, kubizmu, fauvizmu či futurizmu a zároveň ho zoznamuje s ich dielami netradičnou formou.

Autori zmenili klasické galerijné prezentovanie umeleckých diel a znázorňujú podstatu a vyjadrovacie prostriedky výtvarných skupín prostredníctvom zážitkovej inštalácie. Jednotlivé IZBY, ktoré prezentujú vybrané IZMY, sú svojou atmosférou a vizuálnymi znakmi veľmi rozdielne. Interaktívna prechádzka cez IZBY ponúka originálnu cestu ako pochopiť IZMY, a tak i moderné umenie prelomu 19. a 20. storočia.

Edukačné texty a tvorivé úlohy umožňujú poznávanie výtvarných smerov pre rôzne vekové kategórie i školské skupiny.

Autor scenára: Mgr.Anna Paulinyová

Výtvarno priestorové riešenie: Mgr.Art. Barbara Peuch

Dramaturgia: Saša Broadhurst-Petrovická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galéria

Galéria