GRAND PRIX BIB 1967 – 2015 PREDFESTIVALOVÝ ANIMAČNÝ EXPRES

GRAND PRIX BIB 1967 – 2015 PREDFESTIVALOVÝ ANIMAČNÝ EXPRES

Termín konania :

od: 5. 9. 2016

do: 21. 10. 2016

Prešovská univerzita (university), PREŠOV

Premietanie výberovej kolekcie animovaných filmov slovenských tvorcov ocenenýchna festivaloch BAB