Skočiť na hlavný obsah
EURÓPSKE ROZPRÁVKY

EURÓPSKE ROZPRÁVKY

Termín konania :

od: 9. 6. 2016

do: 3. 7. 2016

Miesto konania :

BIBIANA, malá galéria

Rozprávky poukazujú na podobnosti a previazanosť jednotlivých národných tradícií a kultúr, na spoločný základ európskej kultúry. Výber okolo sto najreprezentatívnejších titulov európskych rozprávok zo zbierok knižnice BIBIANY sprevádza na výstave 25 rozprávkových ilustrácií, za ktoré ich autori získali ocenenie na niektorom z podujatí organizovaných BIBIANOU - Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajšie knihy Slovenska, štvrťročná súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy na Slovensku a Čestná listina IBBY. Výstava je európska nielen témou, ale aj formou, pretože návštevníci na nej nájdu knihy vydané v rôznych krajinách Európy, v mnohých európskych jazykoch a sú ilustrované umelcami z rôznych krajín. Deti si môžu vyskúšať svoje znalosti na interaktívnej rozprávkovej mape EÚ. Expozícia vznikla pri príležitosti Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Námet a scenár - H. Ondrejičková a J. Michalová

Galéria