Skočiť na hlavný obsah
EMÓCIE- výstava v BIBIANE

EMÓCIE- výstava v BIBIANE

Termín konania :

od: 7. 4. 2017

do: 8. 10. 2017

Miesto konania :

BIBIANA, 1. poschodie

Výstava, z ktorej video nájdete tu, má ambíciu vyvolať v návštevníkoch množstvo emócii, zoznámiť deti i dospelých s touto časťou nášho vnútra a výtvarnou formou ju zobraziť. Človek sa vyvíjal v drsnejších dobách, ako poznáme dnes. Práve emócie boli spúšťačom energie na zvládanie ťažkých situácií, do ktorých sa človek dostal. Na základe podvedomého impulzu začal voliť model reakcie, správania sa.

Emocionálny a racionálny spôsob myslenia vzájomne spolupracujú a ich súhra vytvára náš viac či menej harmonický duševný život. Pomer medzi týmito dvoma druhmi myslenia je v priebehu života premenlivý. Čím je emócia silnejšia, tým narastá aj vplyv emočného myslenia - napríklad pod vplyvom hnevu alebo pri zaslepení vášňou dokážeme povedať veci a vykonať skutky, ktoré potom ľutujeme. Naše hodnotenie situácií sa podieľa na emočnom prežívaní. Inak sa bojíme napríklad na kolotoči, pred písomkou, inak počas jazdy v aute s pokazenými brzdami...

Emóciami reagujeme v nebezpečných situáciách oveľa rýchlejšie ako rozumom. V zlomku sekundy dokážeme zmobilizovať sily a prinútiť telo k nadľudským výkonom. Emócie tiež úzko súvisia so schopnosťou predvídať, tušiť či vopred cítiť, aké budú následky nášho správania sa. Isté je, že všetci ľudia majú emócie a sú nimi ovplyvňovaní. Navzájom sa však líšime v tom, ako dokážeme svoje emócie a emócie ostatných vnímať, usmerňovať a využívať, aby nám pomáhali pri orientovaní sa v problémoch pri rozhodovaní. Emócie sú dnes rovnako ako kedysi pradávno zdrojom informácií, ktoré nám pomáhajú prežiť. Oboznamujú nás s okolitým svetom, preto ich nemôžeme pokladať za niečo, čo narúša naše myslenie alebo mu v ňom dokonca bráni. Podieľajú sa zároveň na učení a zapamätávaní si informácií a riešení.

Zdá sa, že emócie sú  výsostne  „dospelácka“ téma?  Omyl. Aj deti majú svoje emócie, s ktorými si nevedia rady. K tomu, aby najmä tie negatívne zvládali, je najschodnejšou cestou  ich poznanie. Nie je jednoduché vysvetliť deťom ako funguje mozog a aké impulzy vyvolávajú jednotlivé emócie. Práve toto bola výzva pre BIBIANU, sprostredkovať tieto informácie hravou a zábavnou formou vo výtvarne pôsobivom prostredí, ako je u nás zvykom. Výstava sa zaoberá emóciami ako prekvapenie, smútok , hnev, radosť či strach a s ním súvisiace rôzne fóbie. Prvým krokom k sprostredkovaniu poznania pre deti je farebnosť jednotlivých miestností. Každá emócia má svoju farbu (napr. smútok modrú, hnev červenú, radosť žltú...). Interaktívne prvky jednotlivých emócií umožňujú deťom pochopiť a „zľahčovať“ pocity, a tak ovládnuť negatívne pocity. Staršie deti nájdu také objekty ako oblak smútku, smutné hračky, boxovacieho hada na vybitie si hnevu, altánok dobrého jedla s hračkárskym kuchynským riadom, púpavový kolotoč, domček arachnofóbie či klaustrofóbie. Aj najmenší návštevníci si vo výstave nájdu hravé prvky, ktoré ich určite zaujmú.

K výstave sme ako zvyčajne pripravili tvorivé dielne pre deti v predškolskom veku, školákov a študentov stredných škôl. Výtvarné práce s materiálmi budú spojené s psychologickými hrami a úlohami, prispôsobené budú veku účastníkov. Pracovať sa bude s rôznymi témami, s rôznymi materiálmi a všetci si vytvoria „burzu emócií“, „emočné hodiny“, „záhradu emócií“ či „lampióny rôznych nálad“.... Workshopy budú viesť psychológ a výtvarník.

Námet, scenár, dramaturgia – Ingrid Abrahamfyová

Výtvarno-priestorové riešenie – Daniela Mládenková

 

Galéria