CÍTIM, ČO VIDÍM

CÍTIM, ČO VIDÍM

Termíny konania

10.10.2017 - 14:00
24.10.2017 - 14:00
25.10.2017 - 14:00

Miesto konania :

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2.

Workshop, ktorý sa zameriava na rozvíjanie chápania estetických prvkov a ich následnej verbalizácii. Dieťa sa učí rozpoznať v umení vyjadrenú emóciu a následne ju prerozprávať. Čerpá z tvorby D. Olejníkovej, M. Maťátka, P. Uchnára a ďalších.

Vedenie workshopu –T. Hríbik a M. Magál

(Pre deti od 7 rokov)