BIBIANA na Detskej svadbe v Kovačici 2019

BIBIANA na Detskej svadbe v Kovačici 2019

Termín konania :

od: 31. 8. 2019

do: 3. 9. 2019

Miesto konania :

Kovačica, Kulpín, Hložany - Srbsko

Každoročne sa predstavitelia BIBIANY zúčastňujú v prvú septembrovú nedeľu sa Detskej svadbe v Kovačici, Srbsko.  Ešte pred vlastným predstavením Detskej svadby sa uskutočnila v Galérii Babka vernisáž dvoch výstav: Srbskí ilustrátori, ktorí sa zúčastnili na BIB a výstava detských kresieb s témou BIBIANA, ktoré namaľovali deti, ktoré účinkovali na detskej svadbe. Odborná porota ako aj deti ohodnotili jednotlivé kresby a 5 detí, ktorých kresby boli najvyššie ocenené, získalo vecnú cenu, tablet. Boli to Andrej Čížik -  4 roky, Nataša Povolná - 12 rokov, Dorián Havela - 6 rokov, Iva Ďuríček - 7 rokov a Tea Poliak. Odmenu, plátennú tašku s propagačnými predmetmi a knihu, dostalo od BIBIANY za vystúpenie na detskej svadbe aj každé dieťa, ktoré v programe vystúpilo. Hosťujúci súbor na 13. ročníku Detskej svadby v Kovačici bol súbor ratolesť z Detvy. Na folklórnom vystúpení sa tiež zúčastnil zástupca vedúcej ZÚ zo slovenského veľvyslanectva v Belehrade pán Igor Vencel.

Nasledujúci deň sa uskutočnila cesta do dvoch dedín do základných škôl, kde žije slovenská menšina v Srbsku.

Dedina Kulpín sa nachádza vo Vojvodine v obvode Báčsky Petrovec asi 30 km od Nového Sadu. Má približne 3000 obyvateľov a žije tam približne 70 percent Slovákov. Navštívili sme Základnú školu Jána Amosa Komenského, kde je 8 tried slovenských a 8 tried Srbských. Na škole sme nainštalovali výstavu Srbskí ilustrátori na BIB a riaditeľke sme odovzdali dar niekoľko desiatok kníh a časopisov. Pani riaditeľka Jovanka Zimová nás oboznámila s činnosťou školy ako aj s problémami, ktoré majú na škole.

Dedina Hložany sa nachádza asi 25 km od Nového Sadu a má približne 2000 obyvateľov a Slováci tvoria okolo 75 percent obyvateľstva. Navštívili sme základnú školu Jozefa Marčeka Dragutina, kde nás privítal novovymenovaný riaditeľ Miloš Krstovski. Taktiež sme nainštalovali výstavu Srbskí ilustrátori na BIB a odovzdali dar v podobe niekoľko desiatok nových kníh a časopisov. Žiaci nám zaspievali ľudové pesničky.

 

 

Galéria