AKO NA STRAŠIDLÁ

AKO NA STRAŠIDLÁ

Termíny konania

12.12.2017 - 10:00
13.12.2017 - 10:00
19.12.2017 - 10:00
20.12.2017 - 10:00
21.12.2017 - 10:00
16.01.2018 - 10:00
17.01.2018 - 10:00
18.01.2018 - 10:00
21.01.2018 - 14:00
21.02.2018 - 14:00

Miesto konania :

BIBIANA, ateliér

Kreslíme, skladáme, lepíme - workshop zameraný na kombináciu kresby a koláže z rôznorodých materiálov - papiera, textilu, prírodnín. Deti si vyrobia jedno zo strašidielok.

Autorka - I. Abrahamfyová

(Pre deti od 6 rokov)