Skočiť na hlavný obsah
Palácová herňa čítania

Palácová herňa čítania

Palácová herňa čítania v Zichyho paláci je projekt Timotey Vráblovej pre deti a dospelých zameraný na rozvíjanie kultivovaného čítanie, a to nielen kníh. Je určený nielen deťom ale aj dospelým (najmä rodičom). Každá herňa je venovaná knihe, s ktorou sa deti i dospelí postupne zoznamujú, a to na základe indícií. Hľadajú súvislosti, ktoré ich dovedú ku knižke alebo príbehu, a týmto spôsobom sa naučia aj oveľa hlbšie porozumieť čítaným a počúvaným textom. ​Pomôže im k tomu tanec, hudba, hry, strategické hry, súťaže, čítanie, výtvarné, hudobné hádanky a tvorivé aktivity podporujúce nielen ich intelekt, ale aj emocionalitu a umelecké cítenie. Rodičia sa pritom učia, ako možno rozvíjať a kultivovať čítanie s deťmi doma. Vyskúšajú si, že pri čítaní sa nemusí vždy len sedieť a počúvať ale môže sa aj tancovať a hýbať, maľovať, spievať, recitovať a prednášať vlastné myšlienky. Počas podujatia je pritom efektívne vytvorený aj priestor pre vysvetľovanie a skúšanie niektorých metodických princípov a foriem. Navyše, projekt je zámerne situovaný do Zichyho paláca. S cieľom budovať u detí vzťah k historickým priestorom, ku kultúrnemu. Deti sa priblížia  k rôznym žánrom a formám umenia ale aj k najdôležitejšiemu umeniu žiť.  Projekt nadväzuje na autorský model Timotey Vráblovej IHRISKO ČÍTANIA pre deti a dospelých (OZ Fanfáry) a je realizovaný v spolupráci s autormi, ilustrátormi, umelcami a s Tanečnou školou Viery Sádovskej.

Organizuje OZ Fanfáry