Skočiť na hlavný obsah
Odborný seminár pre verejnosť - Čítame, počúvame, vnímame v priestore knihy II.

Odborný seminár pre verejnosť - Čítame, počúvame, vnímame v priestore knihy II.

Dňa 16. 6. 2018 sa konalo voľné pokračovanie seminára pre verejnosť - Čítame, počúvame, vnímame v priestore knihy II., s lektorkou Timoteou Vráblovou. Počas dvoch hodín kreatívneho workshopu o čítaní, pracovali zúčastnení rodičia, učitelia aj knihovníci s konkrétnymi ukážkami z viacerých knižných titulov pre deti. Lektorka poukazovala na rôzne tvorivé možnosti práce s textom: ako vzbudiť cez úvodnú motivačnú hru pozornosť a záujem detí, ako s nimi cez dej či hrdinov príbehov rozprávať o citlivých témach, bez pocitu odhaľovania vlastného ja, ako a čo odkrýva prostredie bájok a čo z nich vieme získať okrem základného mravného ponaučenia, ako pri čítaní komunikovať s deťmi tak, aby kniha mohla poslúžiť na spoznávanie ich vnútorného prežívania, rozvoj ich osobnosti, kreativity a budovanie hodnôt.