Skočiť na hlavný obsah
Cena Jiřího Trnku pre BIBIANU a Bienále ilustrácií Bratislava

Cena Jiřího Trnku pre BIBIANU a Bienále ilustrácií Bratislava

 

BIBIANA získala Cenu Jiřího Trnku pre Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) za prínos k ilustračnej tvorbe v medzinárodnom kontexte. Toto ocenenie získalo BIB za viac ako 50 rokov intenzívnej starostlivosti o rozvoj kvalitnej ilustrácie pre deti a mládež na celom svete. Ocenenie v tomto roku prvýkrát udelila Západočeská univerzita v Plzni pri príležitosti 110. výročia narodenia Jiřího Trnku a 2. ročníka medzinárodného sympózia venovaného tomuto významnému českému výtvarníkovi, bábkarovi, ilustrátorovi a režisérovi animovaných filmov, ktoré sa konalo na konci októbri 2022.

Organizátorom medzinárodného výtvarného sympózia je Fakulta designu a umenia Ladislava Sutnara Západočeskej univerzity v Plzni. Sympózium pripomína umelecký odkaz významného plzenského rodáka Jiřího Trnku, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu v ilustrácii, animovanom filme a svojím novátorským prístupom neustále inšpiruje svojich nových nasledovníkov.

Súčasťou aktuálneho ročníka bolo historicky prvé udelenie Cien Jiřího Trnku za mimoriadny výtvarný a teoretický prínos. Okrem BIBIANY získali ceny – japonská ilustrátorka žijúca v Čechách Iku Dekune, ktorá je aj držiteľkou Grand Prix BIB 2003 a ilustrátor Andre Letria z Portugalska, držiteľ Grand Prix súťaže NAMI CONCOURS 2019 v Južnej Kórei.