Skočiť na hlavný obsah
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice organizuje metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice od roku 2005 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorým je každorošne štvrtý októbrový pondelok. Tému Medzinárodného dňa školských knižníc vyhlasuje Medzinárodná asociácia školského knihovníctva (International Association of School Librarianship). Osobnú záštitu nad celoslovenským projektom preberá minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom uvedeného projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. Všetky zúčastnené školské knižnice v rámci svojich súťažných podujatí realizujú množstvo rôznorodých aktivít s cieľom podporiť rozvoj čitateľských, komunikačných, prezentačných i sociálnych zručností svojich používateľov a návštevníkov. Medzi najčastejšie aktivity patria dramatizácie a spoločné čítanie rozprávok, povestí a bájok, čitateľské maratóny, literárne pásma o živote a diele slovenských spisovateľov, vedomostné kvízy a súťaže, školské rozhlasové relácie, projektové vyučovacie dni, žiacke besedy o prečítaných knihách, lampiónové sprievody, čítanie rozprávok v obecných rozhlasoch, literárne karnevaly a tvorivé dielne. Niektoré školské knižnice organizujú besedy so spisovateľmi alebo s inými celoslovenskými a regionálnymi osobnosťami. Viaceré školské knižnice spolupracujú  s verejnými knižnicami. Na väčšinu podujatí prichádzajú aj rodičia žiakov, starí rodičia, zástupcovia zriaďovateľov škôl, zástupcovia dedinských farností, obecní a mestskí poslanci, knihovníci z verejných knižníc, predstavitelia regionálnych či celoslovenských médií. Na podujatiach vystupujú buď v úlohe vzácnych hostí alebo v úlohe účinkujúcich, ktorí žiakom čítajú zo svojich obľúbených kníh.

Organizuje Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice