Skočiť na hlavný obsah
Najkrajšie knihy Slovenska 2018

Najkrajšie knihy Slovenska 2018

Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. 

Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách:
a) vedecká a odborná literatúra,
b) krásna literatúra,
c) literatúra pre deti a mládež,
d) učebnice,
e) knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie,
f) bibliofilské tlače,
g) študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Autorovi, vydavateľovi alebo tlačiarni udeľujú usporiadatelia súťaže ceny: 
Cenu MK SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy,
Cenu MK SR autorovi za vynikajúce ilustrácie,
Cenu MK SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu,
Cenu MK SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie,
Cenu MŠ, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu,
Cenu ZPnS tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie,
Cenu BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu,
Cenu SNK za študentskú prácu 

Do tohto ročníka súťaže vydavatelia prihlásili 182 kníh. Sedem titulov získalo osem cien. 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku vybrala ako Najkrajšie knihy Slovenska 20 kníh a 7 študentských prác. Predsedom poroty bol Martin Kellenberger.

Ceny udelené v súťaži NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2018

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy 
Spolok sv. Vojtecha - Vojtech spol. s r.o., Trnava 
za knihu Johann Wolfgang Goethe: Faust

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie
Vladimír Král
za knihu Daniel Hevier: Vtáčia legenda

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu
Peter Ďurík
za knihu Milan Rúfus: Múdrosť hlbín

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie  
Duševné zdravie detí, o.z., Bratislava
za knihu Guillaume Apollinaire: Le Bestiaire  - Bestiář -  Zvieratník

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu 
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Bratislava
za knihu Lýdia Virgovičová – Zuzana Virgovičová: Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 1. a 2. časť

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie
TBB, a.s., Banská Bystrica
za knihu Milan Rúfus: Poézia v krojoch. Kroje v poézii

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu
TRIO Publishing, s.r.o., Bratislava
za knihu Daniel Hevier: Vtáčia legenda

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu 
Hedviga Gutierrez
za prácu Baba Jaga

 

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2018

b) Krásna literatúra

 • J. W. Goethe: Faust
  Il. Miroslav Cipár, graf. úprava PERGAMEN, s.r.o., Trnava, vyd. Spolok sv. Vojtecha – Vojtech spol. s r.o., Trnava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín
 • J. L. Borges: Fikcie
  Il. Giovanni Battista Piranesi, graf. úprava Marek Kianička, vyd. Artforum, spol. s r.o., Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budejovice
 • J. Satinský: Gundžovníky
  Graf. úprava PERGAMEN, s.r.o., Trnava, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín
 • T. Janovic: JAJKELE pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
  Il. a návrh dizajnu  Miroslav Cipár, graf. úprava Fratišek Jablonovský,  vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiareň P+M, s.r.o., Turany
 • Milan Rúfus: Múdrosť hlbín
  Typografické koláže a graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica
 • P. Országh Hviezdoslav: The Bloody Sonnets
  Il. Dušan Kállay, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava, tlač NEOGRAFIA, a.s., Martin-Priekopa

c) Literatúra pre deti a mládež

 • K. Macurová: Blcha Teo
  Il. a graf. úprava Katarína Macurová, vyd. Albatros Media Slovakia, s.r.o., Bratislava, tlač Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., Havlíčkův Brod
 • V. Šikula: Deti
  Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Mária Rojko, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica
 • M. Rúfus: Koza rohatá a iné rozprávky
  Il. Peter Uchnár, graf. úprava Ružový sloník, s.r.o., Bratislava, vyd. Perfekt, a.s., Bratislava, tlač KASICO, a.s., Bratislava
 • S. Reuss: Rozprávky starých Slovákov
  Il. Dávid Ursiny, graf. úprava Marek Menke, vyd. Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o., Bratislava, tlač Těšínská tiskárna, a.s., Český Těšín
 • D. Hevier: Vtáčia legenda
  Il. Vladimír Král, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd. TRIO Publishing, s.r.o., Bratislava, tlač KASICO, a.s., Bratislava

d) Učebnice

 • L. Virgovičová – Z. Virgovičová: Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 1. a 2. časť
  Il. Katarína Gasko, graf. úprava Martin Strihovský, vyd. Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Bratislava, tlač Neografia, a.s., Martin-Priekopa

e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

 • S. Serov – P. Javorík: 100 rokov od Októbrovej revolúcie
  Il. kolektív, Fot. Vladimir Makushkin, Anna Szwaja, graf. úprava Peter Javorík, vyd. Peter Javorík – STUDIO PIDZEJ, Bardejov, tlač DEVIN printing house, s.r.o., Bratislava
 • N. Gažovičová: Peter Bartoš. Moja úloha končí, ak sa mi podarí doviesť vás k čistej vode
  Fot. Martin Marenčin – archív Aukčnej spoločnosti SOGA, Július Koller Society, Bratislava a Slovenská národná galéria, Bratislava, graf. úprava Eva Kašáková, vyd. Aukčná spoločnosť SOGA, Bratislava, tlač Tlačiareň Dóša, s.r.o., Bratislava
 • M. Rúfus: Poézia v krojoch. Kroje v poézii
  Fot. Peter Brenkus, graf. úprava Mária Rojko, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica
 • J. Florek: Prevádzači Urbex na Slovensku
  Fot. Juraj Florek, graf. úprava Katarína Czikorová, vyd. O.K.O. v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART spol. s r.o., Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno
 • M. Mitášová a kol.: Vladimír Dedeček – Interpretations of His Architecture. The Work of a Post War Slovak Architekt
  Il. Benjamín Brádňanský a Vít Halada, fot. Hertha Hurnaus, archív a kolektív, graf. úprava Kateřina Koňata Dolejšová, vyd. Birkhäuser Verlag GmbH v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno
 • I. Melicherčík: Zberateľ. Príbeh bez konca
  Fot. Ivan Melicherčík, Martin Klimo a kolektív, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. a tlač  i+i print spol. s r.o., Bratislava

f) Bibliofilské tlače

 • Kolektív: 25 rokov slovenskej známkovej tvorby
  Autori známok kolektív, graf. úprava Adrian Ferda, vyd. Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, tlač Novart, s.r.o., Bratislava
 • G. Apollinaire: Le Bestiaire - Bestiář - Zvieratník
  Il. Peter Dunaj-Spily, fot. Peter Anderovský, graf. úprava Václav Houf, vyd. Duševné zdravie detí, o.z., Bratislava, tlač AG TYP, Kostelec nad Orlicí

g) Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

 • K. Veverková: Baba Jaga
  Il. Hedviga Gutierrez, graf. úprava Daniela Brunovská, vyd. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač BRISK PRINT, s.r.o., Bratislava
 • O. Kolembus: Láska – Dvere
  Il. a graf. úprava Oliver Kolembus, vyd. a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava
 • Príbeh fotky
  Il. a graf. úprava Vittoria Stančíková, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
 • M. Hurbanová: Psoézia
  Il. a graf. úprava Marta Mészárosová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač NEUMAHR tlačiareň s.r.o., Bratislava
 • D. Klocáňová: Vnútro
  Il., fot. a graf. úprava Dominika Klocáňová, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
 • M. Sládečková: Zasa ty?
  Il a graf. úprava Mária Sládečková, vyd. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač NEUMAHR tlačiareň s.r.o., Bratislava
 • Zvrat udalostí
  Il. a graf. úprava Tatiana Šišková, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina

Po slávnostnom odovzdávaní cien dňa 25. 4. 2019 o 14.00 hod. v Dvorane Ministerstva kultúry SR bude výstava Najkrajšie knihy Slovenska 2018 v Galérii Dušana Rolla v BIBIANE otvorená a prístupná verejnosti do 9. 6. 2019.