Mama, tata, čítajte s nami

Mama, tata, čítajte s nami

Projekt je zameraný na tvorivé dielne s knihou pre začínajúcich čitateľov (v rámci Bratislavy) a na edukatívnu činnosť pre dospelých. Autorky projektu, Ľudmila Hrdináková a Natália Mazanová  organizujú podujatia „v stane“ aj v exteriéroch (prázdninové čítanie na lodi), na  rôznych kultúrnych podujatiach a festivaloch - napr. Knižné hody, na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKE.

Organizuje OZ Múzy