Skočiť na hlavný obsah
Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe

Knižnice Banskobystrického kraja v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene úspešne zapájajú deti a mládež do projektu Les ukrytý v knihe, ktorého hlavná myšlienka je prostredníctvom kníh poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania. Súčasťou kampane je aj slávnostné vyhodnotenie súťaže o Naj lesnú knihu, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. 

Organizuje Knižnice Banskobystrického kraja v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene