Skočiť na hlavný obsah
Knižné hody 2019 - Súťaže pre základné školy

Knižné hody 2019 - Súťaže pre základné školy

Všeobecné informácie k súťažiam pre školy na Knižných hodoch 2019

14 dobrodružných dní s Jankom Hraškom

Súťaž bola určená deťom mladšieho školského veku na podporu čítania v rodinách a tiež prepája kontext čítania s každodenným životom doma i v škole. Dieťa sa najprv zoznámilo s rozprávkou o Jankovi Hraškovi, s krásnym symbolickým príbehom o tom, ako v rodine narastie šťastie (z ničoho, z malého hrášku), o tom, ako rastú  z malých detí veľké, o tom, ako si vie aj malý človek poradiť s ťažkou úlohou (napríklad s obrovitánskym hrnčiskom), keď použije tvorivosť a vynaliezavosť, o tom, že pre Janka je domov najcennejší, o tom, ako je v rozprávke dobre, keď sú  ľudia láskaví...

Akú šancu dali deti Jankovi Hraškovi, aby sa mohol s nimi skamarátiť? Strávil s každým dieťaťom zapojeným do súťaže určitý čas (24 hodín) v jeho rodine (v ich „príbehu“),  podobne ako deti boli s Jankom Hraškom  v tom jeho príbehu. Deti si najskôr vyrobili vlastného Janka Hraška a potom sa rozprávkový priateľ pustil so súťažiacimi do štrnásťdenného putovania a zúčastňoval sa každodenného života detí a ich rodiny. To, čo videl, počul a zažil súťažiaci stručne zapisovali do denníka.

Víťazi súťaže:

1. miesto - žiaci 1. ročníka Školička Panenská ul. v Bratislave
2. miesto - žiaci 1. ročníka Školička Mokrohájska ul. v Bratislave
3. miesto - žiaci 3. B ZŠ Ľubica okres Kežmarok