Skočiť na hlavný obsah
Plaketa Ľudmily Podjavorinskej

Plaketa Ľudmily Podjavorinskej

Založená v roku 1972 pri príležitosti Medzinárodného roku knihy a stého výročia narodenia spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej ako ocenenie našim a zahraničným jednotlivcom, kolektívom alebo inštitúciám, ktorí sa významne zaslúžili o šírenie slovenskej detskej literatúry do zahraničia. V dvojročných intervaloch cenu udeľoval minister kultúry SR na návrh výboru Slovenskej sekcie IBBY a vydavateľstva Mladé letá. Od roku 2003 ju udeľuje BIBIANA a Slovenská sekcia IBBY.

 

□ Štatút 

□ Databáza ocenení