Skočiť na hlavný obsah
Čestná listiny IBBY

Čestná listiny IBBY

V rokoch 1956 – 1978 sa nazývala Čestná listina Ceny H. Ch. Andersena. Od roku 1980 ju udeľuje Medzinárodná únia pre detskú knihu autorovi, ilustrátorovi a prekladateľovi za významné dielo pre deti a mládež vydané v období medzi ročníkmi súťaže. Návrhy na udelenie diplomu predkladajú národné sekcie IBBY v dvojročných intervaloch.