Skočiť na hlavný obsah
Cena Ľudovíta Fullu

Cena Ľudovíta Fullu

V rokoch 1965 – 1976 Cena Fraňa Kráľa za ilustračnú tvorbu. Od roku 1977 odčlenená ako samostatná cena za doterajšiu ilustračnú tvorbu alebo vynikajúce dielo, ktoré významnou mierou prispelo k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti.
Na návrh poroty cenu udeľujú: Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA.

 

□ Štatút 

□ Databáza ocenení