Cena Hansa Christiana Andersena

Cena Hansa Christiana Andersena

Cenu udeľuje Medzinárodná únia pre detskú knihu každé dva roky žijúcemu autorovi (od roku 1956) a ilustrátorovi (od roku 1966) za významný prínos v tvorbe pre deti a mládež. Návrhy národných sekcií IBBY posudzuje medzinárodná porota, ktorá vyberá autora a ilustrátora na udelenie medaily H. Ch. Andersena a výnimočne i Čestného diplomu.

 

□ Štatút

□ Nositelia ocenení