Skočiť na hlavný obsah
Keď čítanie je čtení

Keď čítanie je čtení

Medzinárodný projekt na podporu čítania, ktorý Mestská knižnica mesta Piešťany realizuje od roku 2008 v spolupráci s Českým centrom v Bratislave, Českou centrálou cestovného ruchu – Czech Tourism Slovensko a ďalšími partnermi. Jeho cieľom je priblížiť potomkom českej národnostnej menšiny žijúcim v Piešťanoch a okolí, ako aj slovenským deťom rozličné žánre českej kultúry. V rámci projektu sa uskutočňujú stretnutia s českou i slovenskou literatúrou, besedy s jej tvorcami, autormi a ilustrátormi, divadelné spracovania literárnych námetov, výtvarné workshopy s ilustrátormi a prezentácie ilustračnej tvorby českých výtvarníkov. Je to cesta, ktorou prispievame k opätovnému zbližovaniu oboch národov, oživeniu vzájomných vzťahov a vzbudeniu záujmu najmladšej generácie o kultúru národa, s ktorým nás spája spoločná história. V cykle Knížky maľované sa prezentujú knihy českých autorov, ktoré ilustrovali českí a slovenskí ilustrátori. Cyklus Pohádky i rozprávky je venovaný prezentáciám rozprávkových kníh českých a slovenských autorov, ktoré vyšli súbežne oboch jazykoch. Séria podujatí Čítame si pohádky pozostáva z tvorivého čítania a workshopov o známych rozprávkových hrdinoch so známymi ilustrátormi. V cykle Kde bolo, tam bylo sa prezentujú divadelné predstavenia inšpirované klasickými i modernými českými rozprávkami v podaní profesionálnych divadelných súborov. V rámci cyklu V ateliéri sa prezentuje tvorba výtvarných umelcov z Českej i Slovenskej republiky. Podujatia projektu reflektujú aj významné výročia osobností kultúrneho a spoločenského života či významných udalostí českých a slovenských dejín. V roku 2018 sa uskutoční už jubilejný 10. ročník tohto projektu.

Organizuje Mestská knižnica Piešťany a České centrum v Bratislave