Juraj Žembera

Juraj Žembera

JURAJ ŽEMBERA
Narodil sa v 1970 v Trnave, študoval na Gymnáziu J. Hollého, potom začas na Strojársko-technologickej fakulte SVŠT v Trnave a napokon absolvoval odbor filozofia – história na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (venoval sa zaujímavej téme Homérska ikonografia na vázovej maľbe v Etrúrii). Absolvoval tiež na rovnakom pracovisku odbor Veda o výtvarnom umení (téma Synkretická podoba Hercla v etruskom umení). V rokoch 1998 – 2001 bol doktorandom na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. V tom čase absolvoval viacero študijných pobytov. V strednom Taliansku mapoval etruské lokality, v roku 2000 napr. absolvoval študijný pobyt na Università per stranieri v Perugii. V roku 2006 absolvoval doktorandské štúdium prácou Pán zvierat v orientalizujúcom umení Etrúrie, genéza typu a jeho ďalší vývoj. Okrem štúdia pôsobil Juraj Žembera zväčša ako odborník na umenie vo viacerých inštitúciách, napríklad v Galérii Jána Koniarka (1996), Slovenskom pamiatkovom ústave v Trnave (1997 – 98), bol súdnym znalcom v odbore umelecké diela (2001 – 2007), odborníkom v Slovenskej národnej galérii (2007 – 2010), od roku 2009 je členom výtvarnej zložky poroty súťaže Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku (Bibiana Bratislava), a v rokoch 2010 – 2013 pôsobil v Bibiane aj ako člen poroty súťaže Najkrajšie knihy Slovenska. Jeho texty nájdeme aj vo viacerých monografiách: Grafik, inšpirácia, múza a život. Albín Brunovský a jeho škola (2003), Miloš Balgavý. Keramika. Voľná tvorba a dizajn (2009), Igor Piačka (2012), Júlia Piačková (2013) a ďalšie. Poznajú ho aj deti ako učiteľa dejín umenia na trnavskej Základnej umeleckej škole. Od januára 2014 učí dejiny umenia, filozofiu, dejepis a občiansku náuku v Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave.