Ilustrácie ocenené na BIB 2017

Ilustrácie ocenené na BIB 2017

Ilustrácie , ktoré získali ceny na BIB 2017, od Grand Prix, cez Zlaté jablko až po Plaketu a cenu Detskej poroty, nasledujú ďalšie ceny

Download: