Ihrisko čítania

Ihrisko čítania

OZ Fanfáry sa dlhodobo (od roku 1999) venuje projektom zameraným n podporu čítania. Autorsky ich pripravuje a vedie Timotea Vráblová. V rokoch 1999 – 2010 rozvíjali projekt Cesta ku knihe v rámci čitateľských HEVI KLUBOV po celom Slovensku. V rámci neho sa začali v mestách organizovať Knižné hody, open-air festival čítania. Pravidelne sa konali v Bratislave, v Prešove, v Seredi, v Hnúšti, v Topoľčanoch, vo Vranove nad Topľou, Prievidzi. V roku 2008 sa konal aj v zahraničí – v Štrasburgu. Festival bol zameraný na podporu pro-komunitného cítenia. Už v prvom ročníku v roku 2006 sa na jeho príprave aktívne zúčastnilo 1685 jednotlivcov rôznych vekových a záujmových skupín. Projekt zasiahol niekoľko tisíc ľudí rôznych vekových kategórií. Len v Hnúšti sa na prvom ročníku zúčastnilo na celom priebehu podujatia vyše 1000 divákov. Medzitým sa činnosť OZ rozšírila o projekt Ihrisko čítania, ktorým nadväzuje na dlhoročné skúsenosti v oblasti čítania a detskej literatúry. Jeho cieľom je prostredníctvom edukatívnej činnosti pre deti a dospelých, poradenskou prácou (poradňa čítania) rozvíjať čitateľské kompetencie detí a dospelých - vytvárať model „ihrisko čítania pre detí a dospelých“. Dôležití dospelí (rodičia, učitelia, knihovníci) sú v rámci projektu vyškolení a zároveň zapojení do aktivít na rozvoj čítania s porozumením. Nejde len o to, dať deťom do rúk knihu, ale pomôcť im - čítaním získavať životné, sociálne zručnosti a osobnostný rast.

Organizuje OZ Fanfáry