Hodotenia detskej literatúry roka 2014

Prózy pôvodné, príbehy výborné Zuzana Stanislavová (Revue Bibiana) 
Pokus o detabuizáciu na tému: priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí  Timotea Vráblová (KNIŽNÁ REVUE)
Najkrajšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy roka 2014  Viera Anoškinová  (Revue Bibiana) 
Cykly a recyklácie slovenskej ilustrácie - pôvodná ilustrátorská tvorba pre deti a mládež roka 2014  Iveta Gal Drzewiecka (Revue Bibiana)