Hodnotenia detskej literatúry roka 2016

Činy a počiny I., II.  -  Tvorba pre deti a mládež v roku 2016 Zuzana Stanislavová  (Revue Bibiana) 
Minimálne s rozpakmi III. - Tvorba pre deti a mládež v roku 2016 Zuzana Stanislavová  (Revue Bibiana)
Časy posledných literárnych mohykánov?  - Slovenská literatúra pre deti a mládež 2016 Timotea Vráblová  (KNIŽNÁ REVUE)
Knižná garderóba - ilustrátorská tvorba pre deti Iveta Gal Drzewiecka (Revue Bibiana)