Hodnotenia detskej literatúry roka 2010

"Bez piesní je svetu zima" Zuzana Stanislavová (Revue Bibiana) 
Učia sa deti byť? Timotea Vráblová (KNIŽNÁ REVUE)
Najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy roka 2010 Beata Panáková (Revue Bibiana) 
Najkrajšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy roka 2010 Viera Anoškinová (Revue Bibiana)