Hodnotenia detskej literatúry roka 2009

Ostrovčeky umenia - Literárna tvorba pre deti a mládež 2009 Zuzana Stanislavová  (Revue Bibiana) 
Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? Slovenská tvorba pre deti a mládež 2009 Timotea Vráblová (KNIŽNÁ REVUE)