Hodnotenia detskej literatúry roka 2008

V znamení dospievania  -  literatúra pre deti a mládež 2008 Zuzana Stanislavová (Revue Bibiana) 
Skutočný zážitok. No nie s bedekrom -  literatúra pre deti a mládež 2008 Timotea Vráblová (KNIŽNÁ REVUE)