Hodnotenia detskej literatúry roka 2005

Keď neprší, aspoň kvapká - literárna tvorba pre deti a mládež roka 2005, Zuzana Stanislavová  (Revue Bibiana)
Mení sa poetika rozprávky - dramatická tvorba pre deti a mládež roka 2005, Marta Žilková   (Revue Bibiana)
A predsa sa točí - Slovenská ilustrácia literatúry pre deti a mládež v roku 2005, Barbara Brathová   (Revue Bibiana)