Hodnotenia detskej literatúry roka 2003

Problém "pridanej hodnoty" Zuzana Stanislavová (REVUE BIBIANA)

Knižná ilustrácia 2003Marián Veselý