Hodnotenia detskej literatúry roka 2002

Literatúra v oddychovom čase - Tvorba pre deti a mládež v roku 2002 Zuzana Stanislavová  (Revue Bibiana)
Hodnotenie dramatickej tvorby za rok 2002  Marta Žilková  (Revue Bibiana)