HODNOTENIA DETSKEJ LITERATÚRY ROKA 1999

V znamení rozprávky - bilančný pohľad na pôvodnú literatúru pre deti a mládež v roku 1999 Zuzana Stanislavová  (Revue Bibiana)
Hodnotenie dramatickej tvorby pre deti za rok  1999   Marta Žilková   (Revue Bibiana)