Skočiť na hlavný obsah
Dni detskej knihy

Dni detskej knihy

Každoročne v jarných mesiacoch, vždy v inom meste, organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY celoslovenský festival Dni detskej knihy. Pre čitateľov a priaznivcov detskej literatúry sa pripravuje bohatý a zaujímavý program, v rámci ktorého sa konajú mnohé stretnutia s významnými slovenskými spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi a ďalšími tvorivými pracovníkmi, ktorí svoju prácu zasvätili tvorbe pre deti. Hlavným cieľom projektu je motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve knižnice, bezprostrednému sprístupneniu knihy v jej tlačenej forme a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov. Podujatie sa koná na rôznych miestach, priamo v knižnici, materských a základných školách v meste, ale aj jeho okolí. Počas troch dní sa uskutočňuje okolo 30 – 40 podujatí a výstav, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú známe osobnosti detskej literatúry i ilustrátori, napr. Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Roman Brat, Peter Glocko, Peter Karpinský, Jozef Lenhart, Branislav Jobus, Toňa Revajová, Andrea Gregušová, Beáta Panáková, Ľubica Kepštová, Kveta Dašková, Marta Šurinová, Martina Matlovičová, Martin Kellenberger, Vladimír Kráľ, Juraj Martiška, Ľuboslav Paľo, Alena Wagnerová, Miroslav Regitko, Katarína Slaninková, Peter Uchnár, ako i mnohí ďalší nemenej významní spisovatelia, ktorí svojím osobným vkladom vytvárajú prepojenie detí s knihou. Na Dňoch detskej knihy nechýbajú ani vydavatelia slovenských kníh pre deti a mládež: Buvik, Trio publishing, LIC, Slovart, Q 111, SPN – Mladé letá, Perfekt, Vydavateľstvo Matice slovenskej, nezisková organizácia OSMIJANKO a ďalší. Súčasťou festivalu je aj celoslovenský seminár pre pedagógov, knihovníkov, vychovávateľov a záujemcov o prácu s deťmi. Pestrosť a žánrová rôznorodosť jednotlivých podujatí spojená s upevňovaním čitateľských zručností a vzťahu ku knihe aktivitou Analfabeta Negramotná/Čítame s porozumením je prirodzenou súčasťou podujatia. 

Organizuje:  v roku 2018 Krajská knižnica v Žiline (17.-19. apríla)