Skočiť na hlavný obsah
Desaťtisíc míľ v literárnom mori Liptov

Desaťtisíc míľ v literárnom mori Liptov

Projekt ponúka deťom a mládeži zaujímavý spôsob trávenia voľného času, počas ktorého sa prostredníctvom zážitkového čítania učia vnímať literárny text a pokúšajú sa i o vlastnú literárnu tvorbu. Zážitkové čítanie je moderná forma práce s detským čitateľom a je zameraná na podporu ich čitateľských zručností, uľahčuje im pochopenie  prečítaného textu a upozorní aj na jeho skryté významy. Súčasťou projektu sú i súťažné kvízy, kde majú mladí čitatelia možnosť zopakovať a utvrdiť si vedomosti nadobudnuté nielen v škole na hodinách literatúry, ale aj čítaním odporučenej literatúry a zároveň sa naučiť niečo nové.

Organizuje Liptovská knižnica G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši